agrostandard
Agrostandard Plus d.o.o. je firma koja se bavi prodajom poljoprivredne mehanizacije.
Zastupamo Turske i Evropske brendove poljoprivredne mehanizacije.
Neki od naših brendova su : SOLMAX STEEL, FARMAX, AGRO TIGER, ELIBOL, GLM, SAKALAK, GASPARDO, DONDER …
Najprodavanije mašine su nam: 6 redi i 4 reda kukuruzne sejalice, žitne sejalice 3m, rasipači veštačkog đubriva, adapteri za kukuruz i suncokret, utovarivači . . .

Adapteri za kukuruz i suncokret Solmax Steel

Mogućnost kačenja na sve vrste kombajna. Kačenje se izra­đuje prema modelu kombajna kupca.

Lak i pouzdan rad, visok učinak uz mali rastur je rezultat saradnje našeg partnera sa renomiranom italijanskom firmom Fantini po čijoj licenci su i rađni adapteri.

Sistem sečke veoma precizne izrade omogućava i ostavlja čistu parcelu nakon skidanja useva. Mašina je jednostavna za korišćenje i održavanje, a dugotrajnost joj garantuje kvalitetan materijal od kog je adapter napravljen. Hidraulično podešavanje razmaka izme­u ploča se vrši iz kabine kombajna. Pogon sa dobija u zavisnosti od modela kombajna na koji se agregira, a kardani su uključeni u osnovnu cenu. Tako­đe kod kukuruznih adaptera, spirale koje se nalaze na prvom i poslednjem redu za lakše uvlačenje kukuruza su standardna oprema.

Kada je reč o kukuruznim adapterima prave se u izvedbi od 4, 5, 6, 8, 12 redova.

Suncokretni adapteri mogu biti klasični, da idu u redove, a mogu biti i nezavisni.

Težina kukuruznog adaptera:
Statična težina adaptera 5 redova je 1800 kg
Dinamična težina adaptera 5 redova je 2250 kg

Statična težina adaptera 6 redova je 2080 kg
Dinamična težina adaptera 6 redova je 2650 kg

Statična težina adaptera 8 redova je 2640 kg
Dinamična težina adaptera 8 redova je 3450 kg

 

Pneumatska sejalica Solmax Steel DIANA

Jaka robusna konstrukcija uz proveren “Gaspardov” sistem ulaganja zrna daje za rezultat ostvarivanje planiranog setvenog sklopa posađenog na jednaku željenu dubinu!

Pod setvom se podrazumeva raspoređivanje semena gajene kulture tako da bi iznikle biljke imale dovoljno vazduha, svetla i hraniva, odnosno da bi imale pogodne uslove za rast i razvoj. To znači da se raspoređivanje semena mora obaviti precizno kako po dubini, tako i po međusobnom razmaku.Pneumatska sejalica Solmax Steel se upravo odlikuje ovim osobinama. Jednostavna za upotrebu, u osnovnoj izvedbi dolazi sa duplim nezavisnim hidrauličnim markerima, točkićem za pritiskanje semena između diskosnih ulagača, takođe gumeni “V” pritisni točkovi osiguravaju odgovarajući kontakt semena sa zemljištem bez stvaranja vazdušnih džepova.

Proces poljskog nicanja biljaka može da se odvija pod povoljnim i pod nepovoljnim uslovima, što utiče kako na ujednačenost nicanja, tako i na broj izniklih biljaka. Neujednačeno nicanje ima za posledicu neujednačen rast i razvoj porasta tokom cele vegetacije, što se na kraju odražava i na smanjenje prinosa. Zahvaljujući uspešno prekopiranom Gaspardovom tehnologijom za ulaganje zrna, sejalica Solmax Steel se pokazala kao izuzetno precizna u našim atarima.

Kod širokoredne setve, razmak između redova (međuredni razmak) je od 45 – 75 cm. Ova setva primenjuje se kod okopavina, tj. kod kultura koje se okopavaju ručno i međurednim kultivatorima. Ovde je razmak između semena u redu, a time i izniklih biljaka, određen. Zrna se pojedinačno isejavaju. Razmak u redu, kao i međuredni razmak može da se reguliše preciznim setvenim aparatom.

Pneumatska sejalica Solmax Steel dolazi sa duplim diskosnim ulagačima semena. Ovi ulagači pogodniji su u setvi na slabije pripremljenom zemljištu i sa više biljnih ostataka. Osim toga pogodniji su za rad u težim i vlažnijim uslovima rada. Oni dublje prodiru u zemljište u odnosu na raone ulagače.

Kroz prostor između dva diska prolazi čizmica, odnosno cev sprovodnika semena. Dubina prodiranja diskova u zemljište reguliše se pritiskom opruge na vreteno nosača. Iza setvenih ulagača se nalaze nagazni točkovi, koji idu po posejanim redovima i postoji mogućnosti njihovog štelovanja po uglovima i po potisku. Na taj način zrno dolazi u čvršću vezu s okolnim zemljištem i uspostavlja se kapilaritet koji omogućuje intenzivnije doticanje zemljišne vlage do zrna.

Tehničke karakteristike pneumatskih sejalica Solmax Steel:
Razmak između baterija: 45-70 cm
Dupli diskosni ulagači
Visoka precisnozt setvenog aparata daje mogućnost setve najrazličitijih okopavina tj. širokorednih kultura
V gumeni nagazni točkovi sa podešavanjem pritiska i napadnog ugla na zemlju
Pritisni točkić semena u standardnoj opremi
Razbijač grudvi ispred setvene sekcije podesiv po visini (dubini)
Gumeni točkovi za regulisanje dubine rada sa skidačima blata
Pogon setvene sekcije preko kardana sa jednostavnim isključivanjem baterije
3-stepeni sistem podešavanja setvene sekcije na zemlju
Dupli nezavisni hidro markeri u standardnoj opremi
Teleskopski ram po potrebi za 6 redne i veće sejalice
Mogućnost elektronske kontrole setve
Mogućnost ugradnje depozitora sa mineralno đubrivo sa diskosnim ulagačima
Mogućnost ugradnje uređaja za mikrogranulat
U standardnoj opremi se dobijaju još i kardan, 3 seta setvenih ploča i svetlosna signalizacija.

 

Žitna sejalica Solmax Steel Olivia 23 radnog zahvata 3 metra.

Setva je jedan od najvažnijih agrotehničkih zahvata, od čijeg kvaliteta znatno zavisi količina i kvalitet završnog proizvoda.
Nedostaci učinjeni pri setvi najčešće se ne mogu ispraviti ostalim agrotehničkim radovima.

Žitne sejalice koriste se za setvu strnih žitarica, leguminoza, trava, konoplje i drugih kultura koje se seju u uske redove. Osnovni radni organi žitne sejalice su sanduk za seme, setveni aparati, sprovodne cevi, ulagači semena i zagrtači.

Osnovni agrotehnički zahtevi koji se postavljaju pred mašine za setvu i sadnju su da obezbede pravilan raspored semena po jedinici površine i po dubini.

Tehnička specifikacije žitne sejalice Solmax Steel Olivia 23

Dupli diskosni ulagači semena, razmak između baterija 13 cm
Sejalica ima mogućnost sejanja i sitnog semena
Markeri su dupli, nezavisni, hidraulični
Opružna brana za zagrtanje semena
Potirači traktorskih tragova sa opružnim absorperima udara
Nezavisni gumeni pritisni točkovi sa podešavanjem pritiska
Postoji mogućnost doplate za kompjuter za stalne tragove
Postoji mogućnost da sejalica bude opremljena i depozitorom za mineralno đubrivo

Dostupni radni zahvati: 2,5 metra, 2,75 metra, 3 metra. 3,5 metra i 4 metra

 

Rasipač veštačkog đubriva Solmax Steel

Primena rasipača đubriva uslovljena je ispunjavanjem osnovnih zahteva koji se postavljaju pred rasipače, a to su:

Ravnomerno rasipanje đubriva po površini i to po dužini i po širini.
Da dobro rasipaju razne vrsta đubriva – granulirana, praškasta, kristalna i dr.
Da se mogu podesiti za ravnomerno rasipanje malih i velikih količina đubriva.
Da održavaju podešenu količinu rasipanja pri različitoj napunjenosti sanduka za đubrivo.
Da je lagano pražnjenje i čišćenje sanduka od đubriva (obzirom na veliku agresivnost đubriva).
Da su lagani za manevrisanje, podešavanje i održavanje itd.
Da ne mrve jednako granulisano đubrivo i ne pretvaraju ga u prah.

SOLMAX STEEL centrifugalni rasipači sa duplim diskovima upravo zadovoljavaju zahteve koji su navedeni. Mešač sprečava stvaranje grudvi i omogućava ravnomerno isticanje đubriva iz sanduka. Visok procenat iskorišćenosti đubriva sa tačno određenom količinom đubriva po jedinici površine je glavna odlika ovih rasipača. Kontrola rasipanja može biti mehanička ili hidraulična. Sistem duplih diskova omogućava otvaranje i zatvaranje svakog diska posebno putem hidraulike iz kabine traktora. Diskovi i lopatice rasipača su izrađeni od nerđajućeg čelika, što omogućava dugotrajnost rasipača. Sa prednje strane diska postavljen je štitnik, da se đubrivo ne rasipa napred – na traktor.

SOLMAX STEEL nošeni rasipači dolaze u prodaju u izvedbama od 400 litara do 1.800 litara, sa duplim diskovima od nerđajućeg čelika i hidrauličnom kontrolom otvaranja i zatvaranja diskova putem dvosmernog klipa. U standardnoj opremi rasipač je opremljen ceradom, kardanom i INOX dnom.

Vučeni rasipači su kapaciteta 2.000 i 2.500 litara sa hidrauličnom kontrolom i diskovima od nerđajućeg čelika.

Farmax rotacioni plugovi

Za traktore od 30 do 300 KS
Namenjeni za sve tipove zemljišta

Farmax rotacionim plugom ostvaruju se niži troškovi poljoprivredne proizvodnje, intezivnija obrada sa manjom potrošnjom goriva, bolja struktura zemljišta koja se postiže mešanjem. Zadržavanjem temperature zemljišta omogućava se ranije nicanje što rezultira povećanim prinosima u odnosu na konvencionalan način obrade zemljišta.

Jedna od glavnih prednosti Farmax rotacionih plugova je postizanje bolje strukture zemljišta i povećanih prinosa.

Postiže se optimalan efekat mešanja zemljišta čime se postiže njena perfektna struktura. Farmax rotacioni plug premešta organsku materiju u sloj zemljišta koji je najbogatiji kiseonikom i biološki je najaktivniji. Mikroorganizmi iz zemljišta momentalno mogu da koriste organsku materiju za stvaranje hranljivih materija koje će bilja u svom rastu lako usvajati. Prednost našeg rotacionog pluga ogleda se u nežnom mešanju, čime se omogućuje bolja iskorišćenost velike količine organskih materija koja je prisutna u zemljištu. Ovi procesi trajno poboljšavaju strukturu zemljišta, vodni režim i samu mikrobiologiju zemljišta. Za razliku od konvencionalnih plugova gde se veliki procenat organske materije izgubi, kod rotacionog oranja sav organski materijal se zadržava u sloju zemljišta koje je dostupno korenovom sistemu biljke, tokom njenog razvoja.

Testiranja su pokazala da se zemljište obraćeno rotacionim plugom brže zagreva, podstičući brže klijanje semena biljke. Samim tim postiže se viši prinos!

Na Farmax rotacioni plug opciono se može dodati i sejalica, tada u jednom prohodu vršite obradu zemljišta i setvu! Ovakav način rada omogućava značajnu uštedu u vremenu i gorivu.

Farmax rotacioni plugovi omogućavaju smanjenje troškova i mogu se koristiti u svim vremenskim uslovima, kao i na svim vrstama zemljišta. Ravnomernom obradom zemljišta na celoj površini sprečava se stvaranje vodoleži u kišnim periodima. Farmax mašine se prave sa različitim radnim zahvatom i potrebnom snagom traktora.

Obrada zemljišta rotacionim plugom zamenjuje oranje. Na bilo kojem zemljištu gde se plug koristi, moguće je pripremiti zemljište za setvu pomoću rotacionog pluga. U prošlosti ovakav način obrade se koristio na zemljištima gde je obrada plugom postala nepraktična.

Uzgajivači povrća su veoma dobro upoznati sa ovom mašinom već neko vreme. Zahvaljujući konstantnom razvoju i usavršavanju rotacionih plugova i mogućnosti kačenja na velike traktore koje poseduju velike kompanije, rotacioni plug već neko vreme predstavlja zamenu za klasičan plug u Holandiji i drugim zapadnim zemljama Evrope.

Rotacioni plug se kači na traktor klasičnim kačenjem u 3 tačke. Mašina pogon dobija preko kardana i obično je potrebno 1000 rpm za normalan rad. Rotor mašine dobija pogon preko lančanika koji se nalaze sa obe strane rotacionog pluga. Koriste se Tsubaki japanski lanci koji su pokazali kao najpouzdaniji i najtrajniji lanci na tržištu. Zahvaljujući reduktoru broj obrtaja sa kardana se smanjuje na 72 rpm rotora. Radni organi su pričvršćeni za rotor diska u 2 tačke.

Ovakvom obradom moguća je ušteda i do 40% goriva u odnosu na konvencionalnu obradu zemljišta.

Kratka Nošena Tanjirača Solmax Steel CABOLLO X24

U predsetvenoj obradi zemljišta tanjirača ima zadatak sitnjenja grudvi, uništavanje korovskih biljaka, unošenja i mešanja mineralnog đubriva sa zemljištem.

Kratka tanjirača Solmax Steel je sa samostalnim radom tanjira i njena je odlika u tome što svaki disk individualno obavlja obradu, jer ima svoj nosač koji je elastičnom vezom vezan za ram. Elastična veza nosača tanjira sa ramom je sa specijalnim gumenim zglobom. Ova tanjirača je pogodna za obradu njiva sa većim sadržajem biljnih ostataka, kao što je to kod kukuruza. Takođe ova tanjirača se može primenjivati u slučaju obrade parcele sa zelenišnim đubrivom, odnosno parcele sa malč usevom.

Tanjiranje se obavlja pri brzini 8-12 km/h. Povećanjem brzine kretanja i ukošenosti tanjira, intezitet sitnjenja i mešanja zemljišta se povećava.

Tehničke karakteristike kratke tanjirače Solmax Steel Cabollo X24

24 diska / 560mm disk – nazubljeni
Razmak između diskova: 25 cm
Razmak između baterija: 100 cm
Prtenasti V hidraulični valjak fi 60 cm
Glavna greda: 200x150mm
Radni zahvat 3m
Deflektor
Zatvoreni ležajevi u kućištu
Svaki disk ima poseban nosač
Štelovanje napadnog ugla diska na samoj tanjirači

 

Kontakt informacije:
Tekelijina 28/4, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija
LOKACIJA