Al dahra

Kompanija „ Al Dahra Holding“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je multinacionalni lider u agrobiznisu,  specijalizovana za  proizvodnju i trgovinu stočnom hranom i osnovnim prehrambenim proizvodima  i za upravljanje lancem snabdevanja.

Posluje u preko 15 zamalja, na više od 45 tržišta. Upravlja sa više od 400.000 hektara zemljišta i više od 2.000 poljoprivrednih dobara.

Od kompanije koja je prvobitno imala oko 2.000 radnika, izrasla je u multinacionalnu kompaniju koja trenutno zapošljava 4.500 radnika.

Poseduje tri mlina za pirinač i dva mlina za brašno, kapaciteta za proizvodnju 500.000 tona brašna i isto toliko pirinča. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u luci Fijairah, poseduje 20 silosa i više od 300.000 metričkih tona skladišnog prostora.

Neke od zemalja u kojima Al Dahra

uspešno posluje su: Srbija, Rumunija, Grčka, Španija, Italija, Meksuko, Sjedinjene Američke Države, Egipat, Pakistan, Indija i druge..

Al Dahra je u Srbiji prvi put investirala kupovinom firme Rudnap Agrar. Kompanija Al Dahra Rudnap u opštini Irig osnovana je septembra 2009. godine.

Druga velika investicija AlDahre u Srbiji jeste  preuzimanje  PKB Korporacije  iz Padinske Skele. Kompanija  Al Dahra Srbija osnovana je u novembru 2018. godine. Lider je u proizvodnji mleka u ovom delu Evrope. U sastavu Al Dahra Srbija posluju i četiri zavisna društva: laboratorija Eko-Lab, Veterinarska stanica PKB i Institut PKB Agroekonomik.

 

Al Dahra Srbija poseduje silose kapaciteta 53.000 tona skladišnog prostora  fabriku stočne hrane Inshra, fabriku za doradu svih vrsta semena Agroseme, kapaciteta 15.000 tona semena strnih žita i soje do 1.000 tona. Pod zalivnim sistemima ima 6.000 hektara oranica i preko 800 kilometara kanala za navodnjavanje.

Kontakt informacije:

Prodaja i nabavka voća i povrća
Aleksandar Čapalov
+381 65 2250 205
aleksandar.capalov@aldahra.com

Prodaja mleka i žitarica
Uroš Stefanović
+381 69 8384 309
uros.stefanovic@aldahra.com

Nabavka
Zlatko Petrović
+381 69 8384 022
zlatko.petrovic@aldahra.com