big harvest

TEKST
Kompanija BIG HARVEST je skup profesionalaca stručno osposobljenih za montažu i postavljanje sistema za protivgradne mreže, sistema za navodnjavanje i svih vrsta ograda i kapija.
Iskustva su pokazala da je bez ova tri elementa svako ulaganje u podizanje voćnjaka rizično i nesigurno.
U svom poslovanju kompanija se oslanja na saradnju sa vrhunskim partnerima iz ovih oblasti kako iz Srbije, tako i iz Evropske Unije.
Svaki segment poslovanja je pažljivo osmišljen i bazira se na višegodišnjem iskustvu zaposlenih na poslovima postavljanja sistema protivgradne zaštite, sistema za navodnjavanje i žičanih i drugih vrsta ograda.
Kompletan montažni proces obuhvata geometarsko merenje i omeđavanje, projektovanje, obeležavanje parcele, mašinsko pobijanje stubova od prednapregnutog betona, mašinsko uvrtanje ankera, kopanje kanala, bušenje rupa za stubove za ogradu, postavljanje sistema protivgradne zaštite i navodnjavanja.
Materijali koji se koriste su atestirani i od proverenih su proizvođača.

BIG HARVEST
Poslovno ime BIG HARVEST DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj: 21400700
PIB: 110909179

PROTIVGRADNE MREŽE

Zaštita od elementarnih nepogoda putem protivgradnih raketa se odavno pokazala kao nepouzdana i neuspešna, pa se u Evropi odavno odustalo od nje i prešlo na daleko pouzdaniji način – sistem protivgradnih mreža. U Srbiji je prvi sistem protivgradnih mreža počeo da se postavlja 2005-e godine na voćnjaku „Delta agrara“ u Čelarevu, na površini od 400 hektara. Postavljanje ovog sistema trajalo je nekoliko godina, a izvodili su ga radnici koji su pod stručnim nadzorom prošli jedinstvenu iskustvenu obuku u ovom poslu.

 

ISPLATIVA INVESTICIJA

Grad voćnjacima nanosi dvojaku štetu-direktnu, koja se ogleda u obijanju plodova i smanjenom prinosu, i indirektnu, koja je posledica lomljenja rodnih grana i osetiće se u narednoj godini. Osim toga, povrede na biljci su idealna mesta za prodor patogena, pa posledice mogu biti daleko ozbiljnije. Kada se uzme u obzir koliku ekonomsku štetu grad može da izazove, postavljanje protivgradne mreže se pokazalo isplativim na duge staze, iako je skupa investicija.

STRATEŠKI PARTNER BIG HARVEST-a

„BIG HARVEST“ je zahvaljujući obostranom razumevanju sa svojim glavnim strateškim partnerom srpsko-italijanskom firmom „AGRILAB“ uspeo da dobije tu privilegiju da mu projekte radi G-din Stefano Konti, agronom sa evropskom reputacijom i višedecenijskim iskustvom u ovoj branši. To, kao i kvalitetni materijali koji se koriste u montaži, je kompaniju dovelo u poziciju da svojim klijentima može da daje pismenu garanciju od 5 godina na kompletan sistem postavljene protivgradne zaštite.

NAJKVALITETNIJI MATERIJALI

Da bi sistem protivgradnih mreža bio pouzdan i dugo godina stabilan, neophodno je i da materijali koji se koriste budu vrhunski. „BIG HARVEST“ je pažljivim odabirom došao do visokokvalitetnih i atestiranih proizvoda koji se koriste u čitavoj Evropi, i spadaju u najvišu klasu materijala za ovu vrstu posla.

 

NAVODNJAVANJE

Sistem za navodnjavanje i fertirigaciju daje svakom voćnjaku mogućnost za veći i kvalitetniji prinos. Kompanija „BIG HARVEST“ svojim klijentima nudi kompletno projektovanje i postavljanje sistema za navodnjavanje po sistemu „KLJUČ U RUKE“.

OGRADE

Postavljanje ograde oko voćnjaka je neophodno da bi se sadnice zaštitile od životinja, glodara i uopšte od svih vrsta štetočina koje mogu da oštete sadnice.
Kompanija „BIG HARVEST“ je u mogućnosti da svojim klijentima ponudi sve vrste ograda, počevši od ograda od pletene žice koja može biti pocinkovana ili plastificirana do panelnih ograda koje mogu biti 2D ili 3D, sa kompletnim dodatnim materijalom i ugradnjom. U dogovoru sa naručiocem posla, određuje se visina ograde, broj redova zatezne i bodljikave žice i ostali elementi, kao i sam način ugradnje.

 

 

 

 

PROTIVGRADNE MREŽE

Zaštita od elementarnih nepogoda putem protivgradnih raketa se odavno pokazala kao nepouzdana i neuspešna, pa se u Evropi odavno odustalo od nje i prešlo na daleko pouzdaniji način – sistem protivgradnih mreža. U Srbiji je prvi sistem protivgradnih mreža počeo da se postavlja 2005-e godine na voćnjaku „Delta agrara“ u Čelarevu, na površini od 400 hektara. Postavljanje ovog sistema trajalo je nekoliko godina, a izvodili su ga radnici koji su pod stručnim nadzorom prošli jedinstvenu iskustvenu obuku u ovom poslu.

ISPLATIVA INVESTICIJA

Grad voćnjacima nanosi dvojaku štetu-direktnu, koja se ogleda u obijanju plodova i smanjenom prinosu, i indirektnu, koja je posledica lomljenja rodnih grana i osetiće se u narednoj godini. Osim toga, povrede na biljci su idealna mesta za prodor patogena, pa posledice mogu biti daleko ozbiljnije. Kada se uzme u obzir koliku ekonomsku štetu grad može da izazove, postavljanje protivgradne mreže se pokazalo isplativim na duge staze, iako je skupa investicija.

STRATEŠKI PARTNER BIG HARVEST-a

„BIG HARVEST“ je zahvaljujući obostranom razumevanju sa svojim glavnim strateškim partnerom srpsko-italijanskom firmom „AGRILAB“ uspeo da dobije tu privilegiju da mu projekte radi G-din Stefano Konti, agronom sa evropskom reputacijom i višedecenijskim iskustvom u ovoj branši. To, kao i kvalitetni materijali koji se koriste u montaži, je kompaniju dovelo u poziciju da svojim klijentima može da daje pismenu garanciju od 5 godina na kompletan sistem postavljene protivgradne zaštite.

NAJKVALITETNIJI MATERIJALI

Da bi sistem protivgradnih mreža bio pouzdan i dugo godina stabilan, neophodno je i da materijali koji se koriste budu vrhunski. „BIG HARVEST“ je pažljivim odabirom došao do visokokvalitetnih i atestiranih proizvoda koji se koriste u čitavoj Evropi, i spadaju u najvišu klasu materijala za ovu vrstu posla.

NAVODNJAVANJE

Sistem za navodnjavanje i fertirigaciju daje svakom voćnjaku mogućnost za veći i kvalitetniji prinos. Kompanija „BIG HARVEST“ svojim klijentima nudi kompletno projektovanje i postavljanje sistema za navodnjavanje po sistemu „KLJUČ U RUKE“.

BIG HARVEST
Protivgradne mreže, ograde i navodnjavanje.

BIG HARVEST
Kompanija “Big Harvest” obezbedila je nabavku najkvalitetnijih materijala od renomiranih evropskih proizvođača:
– Prednapeti betonski stubovi LOOM OF FRUIT
– Mreže AGRINOVA
– Plastični pribor ARNOPLAST

BIG HARVEST
Naši radnici koji sprovode izgradnju i proširenje mreže imaju veliko iskustvo iz 2006. godine kada su radili na prvom voćnjaku u Srbiji sa protivgradnom zaštitom Vođeni našim šefom operacija g. Mladenom Lacarcom, obučeni su za uspješno obavljanje ovog posla na najzahtjevnijem terenu. Njihov profesionalizam je prepoznat i pohvaljen od strane svih investitora za koje smo radili, i to je razlog zašto ponosno tvrdimo da su oni najveći kapital kompanije “Big Harvest”.

BIG HARVEST
Mašinsko pobijanje stubova
Pobijanje ili utiskivanje betonskih stubova, kao nosača protivgradne mreže, vrši se bagerom koji poseduje dodatne elemente za ovu vrstu posla. “Big Harvest” je posvećen tome da u svakom segmentu svog poslovanja angažuje najbolje od najboljih. Tako je i kad govorimo o mašinskom pobijanju stubova od prednapregnutog betona. Za ovaj posao angažovali smo našeg partnera iz Slovenije, G-dina Aleša Slokara.

BIG HARVEST
Naši radnici koji sprovode izgradnju i proširenje mreže imaju veliko iskustvo iz 2006. godine kada su radili na prvom voćnjaku u Srbiji sa protivgradnom zaštitom Vođeni našim šefom operacija g. Mladenom Lacarcom, obučeni su za uspješno obavljanje ovog posla na najzahtjevnijem terenu. Njihov profesionalizam je prepoznat i pohvaljen od strane svih investitora za koje smo radili, i to je razlog zašto ponosno tvrdimo da su oni najveći kapital kompanije “Big Harvest”.

 

 

BIG HARVEST
Montaža sistema za protivgradne mreže
Dve najvažnije komponente u instalaciji protivgradnih mreža su:
– Kvalitet materijala
– Kvalitet izvedenih radova

BIG HARVEST
Kompanija “Big Harvest” obezbedila je nabavku najkvalitetnijih materijala od renomiranih evropskih proizvođača:
– Prednapeti betonski stubovi LOOM OF FRUIT
– Mreže AGRINOVA
– Plastični pribor ARNOPLAST

BIG HARVEST
Protivgradne mreže imaju brojne prednosti. Osim zaštite od grada, one u letnjim mesecima štite voćnjak i od prejake insolacije i ožegotina. Uz protivgradne mreže bolje je i iskorišćenje sredstava za zaštitu. Predstavljaju i moćnu prepreku protiv najezde insekata, kao i šteta koje nanose ptice. Najbolje je mrežu postaviti pre sadnje, ali ukoliko niste u mogućnosti da odmah to uradite, a planirate, onda bi trebalo postaviti bar stubove, a mreža se može dodati i kasnije.

BIG HARVEST
Grad voćnjacima nanosi dvojaku štetu-direktnu, koja se ogleda u obijanju plodova i smanjenom prinosu, i indirektnu, koja je posledica lomljenja rodnih grana i osetiće se u narednoj godini. Osim toga, povrede na biljci su idealna mesta za prodor patogena, pa posledice mogu biti daleko ozbiljnije. Kada se uzme u obzir koliku ekonomsku štetu grad može da izazove, postavljanje protivgradne mreže se pokazalo isplativim na duge staze, iako je skupa investicija.

BIG HARVEST
Da bi sistem protivgradnih mreža bio pouzdan i dugo godina stabilan, neophodno je i da materijali koji se koriste budu vrhunski. „BIG HARVEST“ je pažljivim odabirom došao do visokokvalitetnih i atestiranih proizvoda koji se koriste u čitavoj Evropi, i spadaju u najvišu klasu materijala za ovu vrstu posla.

BIG HARVEST
Projektovanje sistema protivgradnih mreža je najosetljiviji segment ovog posla, jer od njega zavisi i krajnji efekat zaštite. Zbog loših projekata se Srbiji u 2017-oj godini urušilo oko 70 ha voćnjaka. „BIG HARVEST“ je zahvaljujući obostranom razumevanju sa svojim glavnim strateškim partnerom srpsko-italijanskom firmom „AGRILAB“ uspeo da dobije tu privilegiju da mu projekte radi G-din Stefano Konti, agronom sa evropskom reputacijom i višedecenijskim iskustvom u ovoj branši.

 

Kontakt informacije:
Dr Milutina Ivkovića 2A, Beograd, Centralna Srbija 11000, Srbija
LOKACIJA