Business-Guarant je dobavljač materijala i opreme za poljoprivredni sektor Kurske oblasti i drugih oblasti u Rusiji.

Business-Guarant se bavi veleprodajom i maloprodajom hrane (komponente koje su potrebne za proizvodnju mešovite stočne hrane) za životinje koje se uzgajaju u poljoprivredi, elitnog semena za različite useve i bilje, đubriva, sredstava za zaštitu biljaka, poljoprivrednih mašina i rezervnih delova za iste, kao i raznih mini-postrojenja za preradu poljoprivrednih proizvoda. To uključuje preradu mleka sa proizvodnjom različitih mlečnih proizvoda, mini drobilice za preradu žitarica i mlinove za brašno od različitih vrsta žitarica, linije za proizvodnju cerealija, mlinove za stočnu hranu i različitu drugu opremu i mašine za poljoprivredu.

Naša kompanija proizvodi i vrši instalaciju isporučene opreme po principu ključ u ruke, kao i probno puštanje u rad i puštanje u rad sa garancijom i servisom posle prodaje kupljene poljoprivredne opreme.

Pružamo usluge poljoprivrednim preduzećima kod popravke i održavanja poljoprivredne opreme i mašina.

Naša kompanija gradi skladišta i magacine za povrće i žitarice. Ove objekte opremamo svom potrebnom mehanizacijom. Business-Guarant ima svoj sertifikovani servisni centar sa raspoloživim zalihama rezervnih delova i sa mobilnim uslugama.

Business-Guarant je ovlašćeni diler i zastupnik niza kompanija iz Rusije, Belorusije, Ukrajine, Francuske, Nemačke, Italije, Austrije, Holandije, Češke i Poljske.

 

 

Business-Guarant LLC is a supplier of the materials and equipment for the agricultural sec-tor of the Kursk region and other regions of Russia. Business-Guarant LLC carries out wholesale and retail food (components required to make mixed feed) for agricultural animals, elite seeds of various crops and herbage, fertilizers, plant protection, agricultural machinery and spare parts for them, as well as various mini-plants processing agricultural products. This is the processing of milk with the production of various dairy products, grain processing mini-grinders for flour of different varieties, lines for the production of cereals, feed mills, and various other equipment and machinery for agriculture. Our company produces turnkey installation of the equipment supplied, as well as pre-commissioning and commissioning, warranty and after-sales service of the sold agri-cultural equipment. We provide services to agricultural enterprises for repair and mainte-nance of agricultural equipment and machinery. Our company constructs warehouses and vegetable stores for the storage of grain and vegetables. We equip these facilities with all necessary machinery. Business-Guarant LLC has its certified service center with the availability of the stock of spare parts and mobile service. Business-Guarant LLC is an authorized dealer and representative of a number of companies from Russia, Belarus, Ukraine, France, Germany, Italy, Austria, Netherlands, Czech Republic and Poland.

Kontakt informacije:
Magistralniy pas. 18K, Kursk Oblast 305524, Rusija
LOKACIJA