Agrofeed doo je jedan od najznačajnijih evrop-skih proizvođača visokokvalitetnih premiksa i dodataka hrani za životinje, koji proizvode prodaje ne samo u Mađarskoj, već i u 20 drugih ze-malja

 

Agrofeed Ltd is one of the most significant European producers of high quality premixes and feed additives, selling its products not only in Hungary, but also in 20 other countries

Kontakt informacije:
LOKACIJA