Poljoprivredne prikolice – Berači kukuruza, kombajni – Međuredni kultivatori

 

Agricultiral trailers – Corn picker, harvester – Inter row culivator

Kontakt informacije:
Szeged, Bólyai János u- 14-16, 6722, Mađarska
LOKACIJA