Zastupnik za Srbiju:

AgrariuM, DOO, 25000 Sombor, Filipa Kljajića bb, telefon i faks: 025/422 305

E-mail: agrariumso@gmail.com

Poljoprivredne mašine – Rezervni delovi – Servis

 

 

Agricultural machines – Spare parts – Service

Kontakt informacije:
LOKACIJA