OSNOVNE KARAKTERISTIKE PREDUZEĆA “DELCO” D.O.O. PETROVARADIN

Preduzeće DELCO D.O.O. Petrovaradin posluje kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i to u privatnoj svojini. Osnovano je 1997. godine u Novom Sadu kao DOO za deratizaciju, dezinfekciju, dezinsekciju i održavanje higijene objekata.

Osnivač i vlasnik preduzeća je dipl.ecc Dragan Dakić.

Poslovni prostor izgrađen 2007. godine namene – kancelarije i laboratorija za ispitivanje kvaliteta proizvoda i magacin za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, nalazi se u Petrovaradinu, ul. Reljkovićeva br. 28. gde je i samo sedište firme.

Preduzeće posluje organizovano u 3 sektora: usluge, proizvodnja i konsalting, sa 30-tak zaposlenih.

Stručnu službu sektora usluga sačinjavaju iskusni i obučeni tehničari iz oblasti veterine, poljoprivrede i medicine sa sertifikatima za HACCP administratore, dok nadzorni tim čine inženjeri i specijalizanti iz oblasti zaštite bilja, sanitarno-ekološkog inženjeringa, epidemiologije, veterine kao i Savetnik za hemikalije .

Sektor proizvodnje za potrebe usluga okuplja tehničare i dipl.ing.tehnologije koji su odgovorni za proizvodnju biocidnih proizvoda visokog kvaliteta.

Sektor konsaltinga koji se bavi konsultantskim uslugama i edukacijom za uspostavljanje, održavanje i primenu pojedinačnih i/ili integrisanih sistema menadžmenta u svim oblastima poslovanja,kao i pružanjem usluga u oblastima poslovanja i poslovne edukacije.

Sektor kvaliteta obezbeđuje održavanje sistema menadžmenta kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Cilj svih zaposlenih saopšten kroz Politiku kvaliteta je da u skladu sa važećim zakonima i propisima, dobrom unutrašnjom organizacijom, savremenom opremom i metodama rada zadovalji potrebe i zahteve svojih kupaca, korisnika usluga u društva u celini.

PROIZVODNI PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE PROIZVODE:

Rodenticidi – profesionalna upotreba

 • PACOMOR D-1 peletirani mamak (bromadiolon 0,005%)
 • PACOMOR ZR mamak na zrnu pšenice (bromadiolon 0,005%)
 • PACOMOR MEKI MAMAK (bromadiolon 0,005%)
 • PACOMOR PB parafinski blok (bromadiolon 0,005%)

Rodenticidi – opšta upotreba

 • PACOMOR RED PELLET peletirani mamak (bromadiolon 0,0025%)
 • PACOMOR RED GRAIN mamak na zrnu pšenice (bromadiolon 0,0025%)
 • PACOMOR RED PASTA meki mamak (bromadiolon 0,0025%)
 • PACOMOR BLUE PASTA meki mamak (brodifakum 0,0025%)

Insekticidi – opšta i profesionalna upotreba

 • MUVOCID – preparat za suzbijanje muva (imidakloprid 2%)

 

DISTRIBUTIVNI PROGRAM OBUHVATA SLEDEĆE PROIZVODE:

 • SHARDA (Indija) – biocidni proizvodi za dezinsekciju (ALFASECT, SOJET, DELTASECT, IMIDASECT GEL, IMIDASECT ANTS, DELTASECT 1,2 ULV)
 • BLEU LINE (Italija) – biocidni proizvodi za dezinsekciju (DEADYNA, AQUATAIN)
 • VECTOR FOG (Velika Britanija) –termalni fogeri, hladni fogeri, itd.
 • IRTO TRIO (Mađarska) – deratizacione kutije i dezinsekcione kutije

 

PROGRAM USLUGA OBUHVATA:

 • usluge dezinsekcije, deratizacije, dezinfekcije
 • usluge Pest control u HACCP sistemu
 • usluge fumigacije (zrnaste robe, praznog prostora)
 • usluge tretiranja praznih skladišta
 • usluge hemijskog suzbijanja korovske vegetacije HSV
 • usluge mehaničkog suzbijanja korovske vegetacije MSV
 • usluge suzbijanja ambrozije
 • usluge suzbijanja krpelja
 • usluge suzbijanja larvi komaraca (biološki, hemijski)
 • usluge suzbijanja adultnih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha
 • usluge sistematske deratizacije naseljenih mesta

 

ALFASECT

alfa-cipermetrin 6%

ALFASECT je biocidni proizvod – insekticid namenjen za opštu i profesionalnu upotrebu namenjen za suzbijanje letećih i gmižućih insekata.

preparat je namenjen za suzbijanje, bubašvaba, mrava, buva, komaraca i muva

 

BY100 TERMAL FOGGER

Dimensions :62 x 18 x 41 (cm)

Tank Capacity :2.8 Litres

Flow Rate :2 lph

Weight (NET) :1.7 Kg

Application :Water / Oil Based Chemicals

Droplet Size :5 – 30 microns

Fuel :Gas / Propane

Features :Light Weight

ovaj uređaj pokreće standardni propan ili butan gas. Gas zagreva metalnu hladnu cev, voda ili ulje se koriste kao razređivači, mešaju se sa hemijskim sredstvom i pri tome se stvara magla. S obzirom na svoju veličinu, veoma je prenosiv, što omogućava da se sa njim za kratko vreme odradi mnoštvo lokacija. Idealan je za dezinsekciju zamagljivanjem u objektima različitih tipova: domovima, dvorištima, parkovima, silosima, zadrugama, plastenicima…itd.

 

ULV C150+ COLD FOGGER

Model: C150+

Dimensions: L63 X H31 X W19,5 (cm)

Engine: Samsung 1250 W

Tank Capacity: 6 Litres

Flow Rate: 60 LPH

Droplet Size: 5 – 50 microns

Weight (NET): 4.5Kg

Features: 2 speed output control

ovaj uređaj je vodeći ULV hladni foger, idealan je za unutrašnju upotrebu ali može da se koristi i za spoljašnju upotrebu. Poseduje veliki rezervoar od 5 litara koji mu omogućava da pokrije veliku površinu bez dopunjavanja. Veličina kaplica može da se podešava u rasponu od 5 do 50 mikrona. Sa njim se može uspešno odraditi dezinfekcija kao i usluga dezinsekcije. Poseduje veoma jak Samsung motor od 1250 W koji mu garantuje dugogodišnje korišćenje u punoj snazi.

 

DELTASECT


a.k. deltametrin 2,5%

Za uspešnu zaštitu travnjaka (dvorišta) i objekata od krpelja, naša preporuka je preparat DELTASECT (deltametrin 2,5%).

DELTASECT je biocidni proizvod – insekticid namenjen za opštu i profesionalnu upotrebu namenjen za suzbijanje letećih i gmižućih insekata.

preparat je namenjen za suzbijanje krpelja, bubašvaba, mrava, buva, komaraca i muva

 

GRANPROTEC

a.k. deltametrin + PBO

GRANPROTEC (deltametrin + pbo) je sredstvo za zaštitu bilja – preparat je namenjen za tretiranje merkantilnog zrna kukuruza, ječma, raži, zobi, sirka, tritikale i prosa za suzbijanje skladišnih štetočina.
karenca 7 dana
garancija na tretiranu robu godinu dana

 

TERMALNI FOGER H200 SF

Dimensions : 140 x 31 x 17 (cm)

Tank Capacity : 6.5 Litres

Flow Rate : 50 LPH

Weight (NET) : 10.8Kg

Droplet Size : 5 – 30 microns

Features : Dual Function, Water and Oil based Fogging

ovaj uređaj je specijalno dizajniran tako da nudi mogućnost primene vode i ulja kao osnovna rešenja. Sa svojom jedinstvenom ‘’DUAL POINT’’ tehnologijom i sa specijalno dizajniranim mlaznicom za poboljšanje disperzije. Ovaj svestrani foger će Vam omogućiti da se pozabavite bilo kakvim poslom i bilo kakvim problemom, od dezinsekcije praznih skladišnih prostora, industrijskih pogona, zaštite bilja i životinja, zdravstvene dezinfekcije prilikom kontrole štetočina i vektora zaraznih oboljenja. Ovaj foger je proizveden od visokog stepena nerđajućeg čelika, što koriniku pruža dugogodišnju trajnost i kvalitet.

 

TROLLY MOUNTED THERMAL FOGGER H400

Dimensions : 200 x 85 x 105 (cm)

Tank Capacity : 30 Litres

Flow Rate : 80 lph

Weight (NET) : 36 Kg

Droplet Size : 5 – 30 microns

H400 je termalni foger koji je montiran na kolica i predviđen je za aplikacije srednje veličine. Savršen je na mestima gde je pristup vozilima ograničen. Zahvaljujući svom tanku od 30 litara kapaciteta, ovaj termalni foger se može koristiti na duže vreme bez potrebe za dopunu. Poseduje protok od 80 litara na sat.

 

MIDASECT ANTS

(za mrave)

a.k. imidakloprid 0,01%

IMIDASECT ANTS je insekticid za suzbijanje mrava u obliku gela, namenjen za opštu i profesionalnu upotrebu.
Aktivna materija preparata je imidakloprid 0,01%, proizvođač proizvoda je kompanija Sharda iz Indije, a firma Delco doo je uvoznik odnosno snabdevač za teritoriju Republike Srbije.

 

IMIDASECT GEL

(za bubašvabe)

a.k. imidakloprid 2,15%

IMIDASECT je insekticid za suzbijanje bubašvaba u obliku gela, namenjen za opštu i profesionalnu upotrebu.
Aktivna materija preparata je imidakloprid 2,15%, proizvođač proizvoda je kompanija Sharda iz Indije, a firma Delco doo je uvoznik odnosno snabdevač za teritoriju Republike Srbije.

 

SOJET – INSEKTICID ZA SUZBIJANJE MUVA

BROJ 1 U ZAŠTITI OD MUVA – DELCO PREPORUKA

aktivna materija: imidakloprid 100g/kg (10%w/w)

formulacija: dispergujuće granule (WDG)

SOJET je insekticid namenjen za suzbijanje muva mazanjem prskanjem i posipanjem. Proizvod je namenjen za opštu i profesionalnu upotrebu. Aktivna materija je imidakloprid 10%, koja je nova i od skoro prisutna na našem tržištu, te samim tim isključujemo prisustvo rezistentnosti insekata na naš preparat.

Kontakt informacije:
RELJKOVIĆEVA 28, Petrovaradin, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

OSOBA ZA KONTAKT:

Slobodan Sekulić
062/285-947
sekulic.slobodan@delco.rs

 

LOKACIJA