Privredno društvo ECO PEST doo osnovano je novembra 2007. Godine. Već u prvoj godini svog poslovanja višestruko prebacujemo dotadašnje promete na tržištu Srbije i to isključivo u kvalitetu samih proizvoda, visokoj stručnosti i iskustvu ljudi zaposlenih u našoj kompaniji.

Naš cilj u narednom periodu je da sve proizvode približimo ne samo profesionalnim korisnicima već i običnim građanima, i to ubacivanjem na tržište manjih pakovanja preparata, koji se mogu kupiti u poljoprivrednim ili veterinarskim apotekama.

RELIKT R – 100% ORGANSKO ĐUBRIVO

Relikt R je moderan, ekološki prihvatljiv i bezbedan preparat zasnovan na solima huminske i fulvisnke kiseline, koji poseduje podsticajna, adaptogena i zaštitna svojstva.

Njegov princip delovanja je prirodno podsticanje biljnog organizma i poboljšanje svih bioloških procesa koji se u njemu dešavaju. Prvo lek deluje na ćelije, a zatim na biljno tkivo.

ŠTA DAJE RELIKT R?
Povećanje prinosa / Poboljšanje kvaliteta proizvoda / Ubrzanje vremena zrenja / Smanjenje stope potrošnje đubriva / Poboljšanje bezbednosti useva.

RELIKT R – 100% ORGANSKO ĐUBRIVO

Relikt R je moderan, ekološki prihvatljiv i bezbedan preparat zasnovan na solima huminske i fulvisnke kiseline, koji poseduje podsticajna, adaptogena i zaštitna svojstva.

Njegov princip delovanja je prirodno podsticanje biljnog organizma i poboljšanje svih bioloških procesa koji se u njemu dešavaju. Prvo lek deluje na ćelije, a zatim na biljno tkivo.

ŠTA DAJE RELIKT R?
Povećanje prinosa / Poboljšanje kvaliteta proizvoda / Ubrzanje vremena zrenja / Smanjenje stope potrošnje đubriva / Poboljšanje bezbednosti useva.

Kontakt informacije:
Živka Stevanovića – Žikice 72, Beograd, Central Serbia 11460, Srbija

Kontakt osoba za vreme trajanja online sajma

Danilo Vujkov
+381 60 320-40-04
vujkov0110@gmail.com

 

 

LOKACIJA