Sekretarijat za privredu na Međunarodnom poljo-privrednom sajmu predstaviće poljoprivredne proizvođače sa teritorije grada Beograda kako bi promovisali razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Kontakt informacije:
Kraljice Marije 1, Beograd, Central Serbia 11060, Srbija
LOKACIJA