Novi Sad

U Gradskoj upravi za privredu Grada Novog Sada obavljaju se poslovi iz oblasti privrede, turizma, preduzetništva, zapošljavanja i poljoprivrede koji se odnose na teritoriju Grada Novog Sada.

Grad Novi Sad je preko Gradske uprave za privredu u 2021. godini subvencionisao mlade poljoprivredne proizvođače, organske i kontrolisane poljoprivredne proizvođače, poljoprivredne proizvođače sa oznakom geografskog porekla, kao i poljoprivredna udruženja sa oko 74 miliona dinara.

Kontakt informacije:
Rumenačka 110a, Novi Sad, Vojvodina 21113, Srbija

+381 (21) 6624-282

 

Kontakt osoba za vreme trajanja online sajma:

Vitomir Stojilković
064/801-79-01
vitomir.stojilkovic@uprava.novisad.rs

LOKACIJA