Kompanija AGROFARMICA je specijalizovana za ekstrakciju i preradu CITOHUMATA, huminske i fulvične kiseline iz minerala leonardita, koji se prerađuju nano-tehnologijama. Dobijena tečnost je baza organskih biostimulanasa idealnih za poljoprivredu i uzgoj stoke ili ribe (citohumat, hiperhumik, zoološki-humat, vodeni-humat), kao i pesticida, kao što je biološki ubica.

Proizvod je sertifikovan od strane relevantnih italijanskih instituta, kao što je Arvana, Univerzitet u Bolonji i AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica, a u Srbiji od strane Instituta za zemljište.

Kontakt informacije:
Trieste, Visogliano 10 H I, Friuli-Venezia Giulia 34011, Italija
LOKACIJA