Kompanija IMEG je sa svojom uspostavljenom proizvodnjom poljoprivrednih prikolica sinergijski koncentrat ideja celog menadžmenta, svih tehničkih saradnika i svih dobavljača kompanije.

Mlado i entuzijastično rukovodstvo i vlasnici su potpomognuti dinamičnim i visoko motivisanim menadžmentom i omogućavaju stalnu komercijalnu ekspanziju i kontinuiranu tehničku evoluciju.

Kontakt informacije:
Frisa, Via Colle Alto 22, Abruzzo 66038, Italija
LOKACIJA