MERILA

Proizvodnja vaga u ćupriji ima dugu tradiciju. Počeci proizvodnje datiraju od 1955 godine. Iz male vagarske radionice “PRECIZ” pri fabrici šecera, potekli su prvi modeli decimalnih vaga, magacinskih vaga i kolskih šećeranskih vaga namenjenih za prijem repe.

Deset godina kasnije kompletan proizvodni i kadrovski potencijal vagarske radionice “PRECIZ” prelazi u sastav metalske industrije “MIP”. Vagarska proizvodnja tu dobija zamah sa stalnim povećavanjem proizvodnje i osvajanjem novih tipova vaga.

Pocetkom devedesetih godina prošlog veka reorganizacijom holding kompanije “MIP” nastaju preduzeća “MIP MERILA” – preduzeće za proizvodnju vaga i “MIP SERVIS” – preduzeće za servis vaga.

Početkom dvadesetprvog veka odnosno 2002. godine svojinskim transformacijama nastaje današnje preduzeće – fabrika vaga “MERILA”.

U periodu posle 2002 godine iz godine u godinu fabrika vaga “MERILA” povećavaju obim svoje proizvodnje gde posebno mesto zauzima proizvodnja elektromehaničkih vaga.

U tom periodu fabrika vaga “MERILA” usvaja i razvija proizvodnju elektromehaničkih podnih – platformskih vaga, elektromehaničkih stočnih vaga, vaga za klaničnu industriju , specijalnih industrijskih vaga, elektromehaničkih kolskih i železničkih vaga.

U periodu od 2012 godine fabrika vaga “MERILA” počinje saradnju sa renomiranim svetskim kućama za proizvodnju elektrokomponenti za vage: “DINI ARGEO” iz Italije , “FLINTEC” iz Nemacke, “T-SCALE” iz Tajvana.

Početkom 2013 godine fabrika vaga “MERILA” su ovlašcena od strane Ministarstva Privrede da kao ovlašceno telo vrši poslove overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.

Razvoj proizvodnje vaga uslovio je i širenje proizvodnih kapaciteta te fabrika vaga “MERILA” pocetkom 2011. godine počinje da koristi novi savremeni prostor u svom vlasništvu u novoj industrijskoj zoni u Ćupriji. Prostor sa novim proizvodnim pogonom , posebnim prostorijama za overavanje vaga (laboratorija) te prostorom za popravku svih vrsta elektromehaničkih vaga daju veliku sigurnost u ostvarivanju daljih planova i ciljeva u proizvodnji, servisu i overavanju vaga.

“MERILA” su danas značajan proizvođač vaga na Srpskom tržištu na visokom tehnickom i tehnološkom nivou.

U periodu posle 2002 godine iz godine u godinu fabrika vaga “MERILA” povećavaju obim svoje proizvodnje gde posebno mesto zauzima proizvodnja elektromehaničkih vaga.

U tom periodu fabrika vaga “MERILA” usvaja i razvija proizvodnju elektromehaničkih podnih – platformskih vaga, elektromehaničkih stočnih vaga, vaga za klaničnu industriju , specijalnih industrijskih vaga, elektromehaničkih kolskih i železničkih vaga.

U periodu od 2012 godine fabrika vaga “MERILA” počinje saradnju sa renomiranim svetskim kućama za proizvodnju elektrokomponenti za vage: “DINI ARGEO” iz Italije , “FLINTEC” iz Nemacke, “T-SCALE” iz Tajvana.

Početkom 2013 godine fabrika vaga “MERILA” su ovlašcena od strane Ministarstva Privrede da kao ovlašceno telo vrši poslove overavanja vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.

Razvoj proizvodnje vaga uslovio je i širenje proizvodnih kapaciteta te fabrika vaga “MERILA” pocetkom 2011. godine počinje da koristi novi savremeni prostor u svom vlasništvu u novoj industrijskoj zoni u Ćupriji. Prostor sa novim proizvodnim pogonom , posebnim prostorijama za overavanje vaga (laboratorija) te prostorom za popravku svih vrsta elektromehaničkih vaga daju veliku sigurnost u ostvarivanju daljih planova i ciljeva u proizvodnji, servisu i overavanju vaga.

“MERILA” su danas značajan proizvođač vaga na Srpskom tržištu na visokom tehnickom i tehnološkom nivou.

Kontakt informacije:
35230 Ćuprija, Rasputnica bb, Ćuprija, Centralna Srbija , Srbija
LOKACIJA