Proizvodnja opreme za čišćenje i sušenje zrna,  modularne mlinove za stočnu hranu i mlinove za brašno. Proizvodnja silosa za žitarice i stočnu hranu.

Kontakt informacije:
Nižniй Novgorod, Internacionalьnaя 95, Nizhny Novgorod Oblast 603002, Rusija
LOKACIJA