URAL SABLE je proizvođač elektronskih industrijskih vaga, mernih ćelija, terminala za merenje, referentnih tegova i sistema za automatsko beleženje težine.

Kontakt informacije:
Beloretsk, Most BZhD Str. 88, Bashkortostan 453500, Rusija
LOKACIJA