NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA JP

Osnovne delatnosti:

Zaštita, očuvanje i unapređivanje biogeografskih obeležja područja, ekosistema i raznovrsnosti izvorne flore, faune i fungije, kao i sprečavanje aktivnosti koje mogu narušiti osnovna obeležja i druga svojstva Nacionalnog parka

Naučno-istraživačka aktivnost

Kulturno-obrazovna aktivnost

Prezentacija i popularizacija vrednosti Nacionalnog parka

Projektovanje i uređivanje područja, kao i sanacija i revitalizacija ugroženih delova Nacionalnog parka

Sporedne delatnosti:

Uzgoj, zaštita i iskorišćavanje šuma, uzgoj divljači i organizovanje lova, ribarstvo na jezerima i ribnjacima, turističko posredovanje, prodaja prehrambenih (divljač, riba, gljive, lekovito bilje, šumski plodovi) i neprehrambenih proizvoda (građevinsko, ogrevno i celulozno drvo).

 

 

Main activities: Protection, preservation and bio-geographical characteristics of the area, different ecosystems and authentic flora, fauna and fungi diversity improving, prevention of activities that could perturb main and other characteristics of the National Park – Scientific research – Activities related to culture and education of the people – Presentation and popularization of National Park values – Planning and disposing of the National Park area, augmentation and revitalization of endangered areas
Other activities: Tree breeding, forest protection and exploitation, game breeding, hunting and fishing tourism, different alimentary (game, fish, fungi, medical herbs and other forest products), and nonalimentary (wood for different purposes) goods selling, etc.

Kontakt informacije:
Zmajev trg 1, Sremska Kamenica, Novi Sad, Vojvodina 21208, Srbija

021/463-667

LOKACIJA