Osnovana je 15. 05. 1958. god. Osnivač je bio tadašnji sreski savez zemljoradničkih zadruga u Čačku i radi kao regionalna poljoprivredna stručna služba.

Osnovni zadatak poljoprivredne stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.

Poljoprivredna stručna služba Čačak  radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.

Područje rada Poljoprivredne stručne službe Čačak su područja opština Čačak, Gornji Milanovac, Lučani, Arilje i Požega koje pokrivaju površinu od  270150 ha. Raspolažemo sa podacima za teritorije opština Čačak, Gornji Milanovac i Lučane a to su : 157 naseljenih mesta u kojima živi oko 200.000 stanovnika i 31.000 poljoprivrednih gazdinstava, 125.000 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 56.000 ha oranica, 17.000 ha voćnjaka, i 52.000 ha livada i pašnjaka.

Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje ima značajnih prednosti u odnosu na druga područja u Srbiji jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede.Ravničarski deo čačanske kotline i dolina zapadne Morave, pružaju odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Blago talasasti predeli na levoj strani Zapadne Morave, svojom ekspozicijom pružaju izvanredne uslove za plasteničku proizvodnju ranog povrća. Na brdskom području razvijena je voćarska i stočarska proizvodnja. Ovo područje je poznato po velikim voćnim zasadima i odličnim voćarima. Stočarstvo predstavlja stratešku granu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ima posebno mesto i svoju tradiciju. Proizvodi od stočarstva predstavljaju najveći tržišni višak od čega poljoprivrednici ostvaruju preko 50% ukupnog dohotka. Područje Moravičkog okruga je prepoznatljivo po proizvodnji semenskog i merkantilnog krompira i kvalitetne maline.

Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:

Služba za zaštitu bilja
Služba za ratarstvo
Služba za voćarstvo
Služba za stočarstvo
Služba za agroekonomiju

Kontakt informacije:
Hajduk Veljkova 43, Čačak, Čačak, Centralna Srbija 32000, Srbija
LOKACIJA