Osnovana je 04.05.1996.god. Osnivač je Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i radi kao regionalna poljoprivredna stručna služba za Kosovsko Mitrovački okrug.

Osnovni zadatak poljoprivredne strucne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata i hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremenih tehnoloških rešenja u proizvodnji.

 

Poljoprivredna strucna služba Kosovska Mitrovica radi poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su:stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivtednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja. Od jula 1999.god. navedene poslove ne obavljamo zbog prisustva UMNKA-a i snaga UN na području Kosova i Metohije.

Područje rada poljoprivredne strčne službe Kosovska Mitrovica su područja opština Kosovska Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Vučitrn i Srbica, koje pokrivaju površinu od 58.890 ha. Na ovoj površini nalazi se  180 sela sa 7864 gazdinstava u kojima živi oko 61000 stanovnika.

Prirodni uslovi kako klimatski  tako i pedološki uslovljavaju i strukturu poljoprivredne proizvodnje na našem području. Ravničarski deo doline Ibra kao i teritorija opštine Vučitrn i Srbica pružaju mogućnost za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Brtsko planinsko područje severa Kosmeata (opštine Leposdavić, Zubin Potok i Zvečan) pruža mogućnost mešovite poljoprivredne proizvodnje (ratarske, voćarske i stočarske proizvodnje). Rad  naše službe odvija se po utvrđenim poslovima i zadacima, a relizuju ga 4 dipolomirana inžinjera poljoprivrede. Od 1999.godine nismo imali  odgovarajuće poslovne prostorije jer poslovni prostor i oprema je ostala u južnom delu Kosovske Mitrovice da bi od 01.01.2009.godine bili useljeni u dve prostoije dobijene od strane opštine Kosovska Mitrovica.

Rad službe je podeljen po odsecima i to

• Služba za ratarstvo

• Služba za stočarstvo

• Služba za voćarstvo

• Služba za zaštitu bilja

 

Promo materijal
Kontakt informacije:
Cara Dušana 10, Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, 40 000, Srbija
LOKACIJA