“Poljoprivredna stručna služba Ibar” D.O.O. Kraljevo osnovana je 1. avgusta 1958. godine kao SRESKA POLJOPRIVREDNA STANICA. Narednih godina menjala je svoj naziv i status:

*1963 – Poljoprivreda stanica
*1972 – Centar za razvoj poljoprivrede / služba koja obavlja zadatke poljoprivredne stanice u smislu unapređenja poljoprivrede
*1979 –  Zavod  za  poljoprivredu  ’’Ibar’’ /  funkcioniše  kao  služba  javnih preduzeća i kao budžetska ustanova ali u sastavu HP ’’Voćar’’ sve do 1998. godine
*1998 –  Raspadom HP ’’Voćar’’, Zavod za poljoprivredu ’’Ibar’’  prelazi u  DP Zavod za poljoprivredu ’’Ibar’’ Kraljevo
*17.10.2008 –  “Poljoprivredna stručna služba Ibar“ D.O.O. Kraljevo.

“Poljoprivredna stručna služba Ibar“ D.O.O. Kraljevo je institucija za pružanje usluga besplatnog savetovanja porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta proizvoda i rad po ovlašćenju na osnovu Zakona (Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o semenu, Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakon o zaštiti bilja i drugi zakonski propisi). Zakon o poljoprivrednoj službi Republike Srbije uređuje uslove i način obavljanja stručnih poslova na unapređenju poljoprivredne proizvodnje kod poljoprivrednih gazdinstava i drugih proizvođača.

Stručna služba je organizovana u četiri  grupe, tj, odeljenja:
*grupa za stočarstvo
*grupa za ratarstvo,
*grupa za voćarstvo,
*grupa za zaštitu bilja.

“Poljoprivredna stručna služba Ibar”  je ovlašćena organizacija za vršenje: prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja, zdravstvenog pregleda useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenog pregleda semena, rasada i sadnog materijala,  praćenja zdravstvenog stanja rasada i sadnog materijala iz uvoza kod krajnjeg korisnika – postkarantinski nadzor, kontrole proizvodnje semena, kontrole proizvodnje sadnog materijala (ruže). Stručna služba obavlja i sledeće poslove iz oblasti zaštite bilja:zdravstveni pregled pošiljaka bilja namenjenih izvozu, pružanja usluga u oblasti zaštite bilja (savetodavni i operativni). “Poljoprivredna stručna služba Ibar” D.O.O. Kraljevo organizuje predavanja za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače i pruža informacije putem biltena i lokalnih sistema informisanja.

Kontakt informacije:
Zelena Gora 29, Kraljevo, Kraljevo, Centralna Srbija 36000, Srbija
LOKACIJA