Zavod za poljoprivredu „Loznica“ DOO je osnovan 10.02.1984. godine potpisivanjem Samoupravnog sporazuma 24 članice AIK „Loznica“, kao Radna zajednica koja je za potrebu udruženih organizacija obavljala poslove od zajedničkog interesa, a pre svega na primeni nauke u poljoprivredi.

Raspadom AIK „Loznica“ RZ Zavod za poljoprivredu „Loznica“ je na zboru radnika, održanom 05.12.1989. godine, donela odluku o osnivanju Preduzeća Zavod za poljoprivredu „Loznica“ Loznica.

 

PSSS „Poljosavet“ doo Loznica sprovodi savetodavne i stručne poslove u poljoprivredi, na osnovu Ugovora i ovlašćenja MPŠV,  na području grada Loznice i opština : Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik.

Na savetodavnim poslovima je angažovano 8 savetodavaca: ratar-povrtar 3; voćar vinogradar 2; stočar 1; zaštita bilja 1 i agroekonomista 1.

Na stručnim poslovima angažovana su 3 polj. inženjera: PIS-zaštita bilja; Osnovna odgajivačka organizacija u stočarstvu-2 stočara.

Područje obuhvata 123 naselja  sa ukupno 7700 RPG.

Po kategorijama korišćenja zemljišta: oranice 27500 ha, voćnjaci 5748 ha, livade i pašnjaci 12500 ha.

Po kategorijama u stočarstvu goveda 11300; svinje 52000; ovce 25000, živina 200000 i košnice 6570.

Zavod za poljoprivredu ,,Loznica” 1994. godine ulazi u mrežu savetodavnih službi Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o privatizaciji Zavod za poljoprivredu „Loznica“ je maja 2002. godine privatizovan, tako što je 70 % kapitala kupilo preduzeće „Mobid“ Beograd a 30 % je besplatno podeljeno radnicima. Zavod za poljoprivredu „Loznica“ DOO ima status pravnog lica, a u pravnom prometu sa trećim licima ima sve obaveze i prava u okviru svoje poslovne sposobnosti, a za svoje obaveze zasnovane u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom. Tada se proširuje delatnost Zavoda za poljoprivredu ,,Loznica” doo na proizvodnju kalcijumovih đubriva i trgovinu na veliko i malo repromaterijalom vezanim za agrar.

Poljoprivredna proizvodnja obuhvata područje opština Loznica, Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija na poljoprivrednoj površini od 81.199 ha.

Poslovi koje obavlja služba PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica:

 1. Neposredna pomoć na primeni savremene tehnologije i organizacije rada kod poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga i drugih preduzeća
 2. Izrada programa stručnog obrazovanja i informisanja poljoprivrednih proizvođača
 3. Izrada programa i analiza ekonomske opravdanosti za pojedine proizvodnje i drugih proizvođača
 4. Inoviranja znanja stručnjaka iz poljoprivredne proizvodnje
 5. Uvođenje novih sorti, rasa i hibrida u proizvodnju na poljoprivrednim i drugim gazdinstvima
 6. Izrada i neposredno praćenje realizacije programa proizvodnje biološki visoko vredne hrane
 7. Izrada i ocena programa i projekta koji se odnosi na razvoj poljoprivrede i oživljavanje sela
 8. Saradnja sa naučno obrazovnim i naučnim institucijama u oblasti primenjenih istraživanja i praćenja naučnih dostignuća i primena u praksi
 9. Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema poljoprivredne službe u cilju efikasnijeg informisanja o stanju poljoprivredne proizvodnje
 10. Izrada i dostavljanje izveštaja, informisanja i podataka o stanju poljoprivredne proizvodnje i radu poljoprivredne službe Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 11. STIPS – sistem tržišnih informacija Republike Srbije
 12. PIS – prognozno-izveštajna služba
Kontakt informacije:
Bosanska bb, Loznica, Loznica, Centralna Srbija 15300, Srbija
LOKACIJA