Kao rezultat izlaska iz vinogradarske krize,koju je izazvala filoksera a koja se na ovim prostorima pojavila 1883.godine, već 1886.godine u Negotinu je, od strane Ministarstva za poljoprivredu mlade Kraljevine Srbije, formirana poljoprivredna stanica za praktičnu obuku individualnih zemljoradnika i kontrolu kvaliteta loznih kalemova, s obzirom da je vinogradarstvo u ovom kraju uvek bilo razvijeno.

Jula meseca 1921.godine u Bukovu je održana prva konferencija vinogradarsko-vinarskih stručnjaka na kojoj je doneta odluka da se u Bukovu osnuje Enološka stanica sa ciljem unapređenja vinogradarstva i podrumarstva u ovom kraju. U početku je ova ustanova radila u prostorijama Poljoprivredne škole Bukovo, a od 1924. godine prelazi u sopstvenu zgradu gde se i danas nalazi, pod imenom Poljoprivredna stručna služba Negotin.

U periodu između dva svetska rata bila je to prva kontrolna laboratorija za celu Kraljevinu Jugoslaviju.

Godine 1964. PSS Negotin gubi do tada negovanu specijalnost i proširuje svoju delatnost sa stručnjacima drugih poljoprivrednih profila: ratarstva , stočarstva , zaštite bilja i tehnologije, pored voćarstva – vinogradarstva.

Poljoprivredna stručna služba Negotin radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i druge poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Danas se PSS Negotin bavi: poslovima laboratorijskih ispitivanja, kontrolom plodnosti zemljišta, proizvodnjom voćnih sadnica i loznih kalemova, transferom naučnih dostignuća u oblast poljoprivredne proizvodnje, edukacijom poljoprivrednih prozvođača direktnim kontaktom u Zavodu, radom na terenu i putem sredstava javnog informisovanja, izdavanjem stručnih publikacija, uvođenjem novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, organizovanjem i održavanjem predavanja, seminara, radionica i kurseva iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, iz oblasti zaštite bilja – izveštajno prognoznom službom i registrovanjem prometa pesticida, praćenjem odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava kao i praćenjem i izveštavanjem o sezonskim poljoprivrednim radovima, sprovođenjem mera agrarne politike, a sve u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na prostoru Okruga Bor.

U okviru PSS Negotin postoje sledeći odseci:

odsek za zaštitu bilja
odsek za ratarstvo
odsek za voćarstvo i vinogradarstvo
odsek za stočarstvo
odsek za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda

Kontakt informacije:
Bukovski put bb, Negotin, Negotin, Centralna Srbija 19300, Srbija
LOKACIJA