Vlada Republike Srbije 26. februara 2009. godine donela je odluku o osnivanju Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Novi Pazar,  društva s ograničenom odgovornošću za pružanje savetodavnih usluga u poljoprivredi na području opština Novi Pazar, Sjenica i Tutin sa sedištem u Novom Pazaru „SL Glasnik RS br. 16-09“.

Najvažniji poslovi koje radi Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Novi Pazar su:

  1. praćenje odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
  2. edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje,
  3. uvođenje novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji,
  4. organizovanje i održavanje predavanja, seminara, tribina, radionica i zimskih škola,
  5. praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije,
  6. sprovođenje mera agrarne politike,
  7. poslovi o pojavi biljnih bolesti i štetočina,
  8. praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima,
  9. pomoć poljoprivrednicima oko osnivanja udruženja

Poloprivredna savetodavna i stručna služba Novi Pazar je regionalna stručna služba za grad Novi Pazar i opštinu Tutin u Raškom Upravnom okrugu i za opštinu Sjenica u Užičkom upravnom okrugu.

Površina ove regije je 2543km2 sa 293 naseljena mesta gde živi oko 206.000 stanovnika. Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava je 9932 koja raspolažu sa 156.713ha poljoprivrednih površina i 86.874ha šume.

 

Tabelarni prikaz trenutnog stanja u poljoprivredi za RPG ove regije 

                                       Broj goveda, svinja, ovaca, koza
Grad Goveda Svinje Ovce Koze Livade i pašnjaci ha
Novi Pazar 9.645 3.304 16.091 1.576 13.669
Tutin 15.675 82 21.028 1.360 20.724
Sjenica 27.288 1.708 30.324 1.937 37.478

 

Na ovom području izražena su da osnovna klimatska tipa: umereno-kontinentalna klima i visinska planinska klima sa izrazito hladnim zimama. Po svom geografskom i reljefnom položaju ovo područje predstavlja vrlo povoljan teren za intenzivnu sotčarsku i voćarsku proivodnju. Tu se pre svega misli na proizvodnju kravljeg i ovčijeg mleka, junećeg i jagnjećeg mesa kao i proizvodnju jabuke, šljive i jagodastog voća.

Očuvana i zdrava životna sredina ovo područje, a naročito Pešterske visoravni i planine Golije čini idealnim za poljoprivredu, a naročito za proizvodnju zdrave hrane, razvoj rekreativnog i ruralnog (seoskog) turizma. Nadaleko su čuveni i poznati pešterski sir, paprika u pavlaci, pršuta, stelja i sudžuk.

Informisanje poljoprivrednih gazdinstava o uredbama MPŠV o podsticajnim sredstvima i subvencijama, kao i usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače je besplatna.
Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi.

 

Kontakt informacije:
7. Jul bb, Novi Pazar, Novi Pazar, Centralna Srbija 36 300, Srbija
LOKACIJA