Zavod je osnovan 1954. godine kao “Ovčarska ogledna stanica” čiji je osnovni cilj bio unapređenje ovčarske proizvodnje i stvaranje nove produktivnije plemenite rase ovaca. U tu svrhu kupljene su ovce pirotske pramenke 170 grla koje su čuvane na farmi stanice.

1955. godine u Pirot dolazi akademik profesor dr. Jovan Belić sa timom eksperata sa ciljem da počnu sa radom na poboljšanju proizvodnih sposobnosti pirotske pramenke.

1957. godine uvoze se prva grla ovaca rase Merino d’ arl iz Francuske. Ukrštanje sa ovom rasom imalo je za cilj da popravi kvalitet vune i mlečnost pirotske pramenke. Ogledna ovčarska stanica te godine menja ime u ” Stanica za unapređenje ovčarske proizvodnje u brdsko planinskom području “.

1960. godine uvoze se prva grla Wirtemberg rase iz Nemačke sa ciljem da poprave prirast i porast dobijenih meleza. Uz pomoć države te godine su stručnjaci stanice osemenili 100. 000 ovaca jer je država donela naredbu da se za osemenjavanje ne smeju koristiti ovnovi domaćih pasmina.

Raznim metodama ukrštanja do 1967. godine stvorena je prva domaća plemenita rasa ovaca ” Pirotska oplemenjena ovca “. Te iste godine Zavod dobija svoje današnje ime Zavod za poljoprivredu ” Pirot” – Pirot .

Danas nukleus stado na farmi čini 300 priplodnih ovaca i 20 ovnova bez pripadajući podmladak. Na farmi su uposlena 5 radnika. Obrađujemo na sopstvenoj Ekonomiji 23 ha oranica na kojima proizvodimo kabastu i koncentrovanu hranu za ovce. Raspolažemo kompletnom poljoprivrednom mehanizacijom.

Na našoj ekonomiji organizujemo makro oglede hibrida kukuruza i sorti pšenice. Svake godine organizujemo dane polja kukuruza i pšenice koji su veoma dobro posećeni. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od na prostoru 206 sela.

Osnovna delatnost zavoda je savetodavstvo (stručno učešće u organizaciji proizvodnje, poboljšanju kvaliteta proizvoda, racionalizaciji i ekonomičnosti na gazdinstvima poljoprivrednika). Naš savetodavni rad sprovodi se kroz:

direktne posete gazdinstvu;
davanje saveta u kancelarijama
organizovanje teoretskih i praktičnih predavanja i seminara
organizovanje praktičnih radionica
davanje saveta putem medija(radio,tv,lokalne novine)
štampanjem brošura,plakata,priručnika,biltena itd.
organizovanjem stočarskih izložbi
organizovanjem dana polja

Kontakt informacije:
Srpskih vladara 98, Pirot, Pirot, Centralna Srbija 18300, Srbija
LOKACIJA