Prvi pravni prethodnik Zavoda, Reonska stanica za zastitu bilja osnovana je 1954. godine, odlukom nadležnog organa-izvršnog veća tadašnje Republike Srbije, a ista se kasnije od 1957. godine transformisala u Poljoprivrednu stanicu Šabac.

U kasnijim organizaciono-statusnim promenama, a saglasno važećim zakonskim propisima pravni predhodnici Zavoda su menjali svoj naziv ali su zadržavali osnovnu delatnost (poljoprivredne stručne usluge u biljnoj i stočarskoj proizvodnji) pri tome ne menjajući sedište, koje se od samog osnivanja nalazilo u Šapcu.

Status područne poljoprivredne službe Zavod je stekao na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, koja je doneta 05.08.1992. godine.

Poljoprivredna stručna služba Šabac ima status područne poljoprivredne stručne službe i nosilac je određenih kontrolnih javnih ovlašćenja koja mu je poverilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije.

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije 2009.godine, PSS Šabac su povereni poslovi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje na području opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Obrenovac i Šabac.

Najvažniji poslovi PSS

Savetodavni poslovi:

Praćenje odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
Edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju poljoprivredeno-prehrambene proizvodnje,
Uvođenje novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji,
Organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i kurseva,
Izdavanje stručnih publikacija kao i svi drugi vidovi javnog informisanja iz oblasti koje se tiču novih dostignuća i zakonskih propisa iz oblasti poljoprivrede,
Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike,
Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima,
Prikupljanje parametara i rad na unapređenju razvoja sela i seoskog turizma,
Pomoć u formiranju i radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu,
Informisanje poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine i
Prognozno-izveštajni poslovi.

Kontrolni poslovi:

1. Ispitivanje plodnosti zemljišta,
2. Obavljanje poslova iz čl.14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva,
3. Poslovi pružanja savetodavnih i operativnih usluga u oblasti poljoprivrede,
4. Kontrola proizvodnje semena poljoprivrednog bilja,
5. Kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala ruža,
6. Poslovi zdravstvenih pregleda (vizuelni pregledi) u toku vegetacije useva i objekata za  proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala, kao i zdravstvene preglede bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala,
7. Postkarantinski nadzor nad objektima pod biljem,
8. Zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz RS.

Kontakt informacije:
Vojvode Putnika 26, Šabac, Šabac, Centralna Srbija 15353, Srbija
LOKACIJA