Petnaestog februara 1953.godine formirana je Sreska stanica za zaštitu bilja na predlog Upravnog odbora Smederevske vinogradarske zadruge. Njen zadatak je bio da putem razglasa i letaka obaveštava poljoprivredne proizvodjace o najpovoljnijem trenutku tretiranja vinograda.

Davne 1959.godine ovakva stanica trnsformiše se u Sresku poljoprivrednu stanicu za područje Smedereva,Smederevske Palanke, Velike Plane i Mladenovca.

Od 1980.godine svoje aktivnosti na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje obavlja kao Zavod za poljoprivredu “Podunavlje”, a isti 1983.godine postaje OOUR u Poljoprivrednom Kombinatu “Godomin”. 31.decembra 1989.godine konstituiše se kao DP Zavod za poljoprivredu “Smederevo” u Kolarima.

Dvadesetog marta 2009.godine doživljava jos jednu transformaciju i postaje Poljoprivredna strucna služba “Smederevo”doo.

Geografski i prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju na opštinama koje pokriva Poljoprivredna stručna služba Smederevo (S.Palanka, Smederevo, V.Plana i Grocka) su izuzetno povoljni za organizovanje proizvodnje u svim oblastima poljoprivrede.

Posmatrani prostor se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime  na obodu Panonskog basena i severoistočnim obroncima Šumadijskog pobrdja. Severnu granicu čini reka Dunav, dok se istočna granica pruža aktivnim koritom reke Velike Morave. Ravničarski reljef, koji se nalazi u aluvijalnoj ravni reka Dunav, Velike Morave i Ralje, kao i na drugim mestima i terenima pruža odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, kao i za plastenicku proizvodnju ranog povrća. Ovo područje je poznato i po velikim i kvalitetnim vocnjacima i vinogradima. Zahvaljujući, brežuljkasto – brdovitom reljefu koji se prostire kao deo šumadijskih brda a ispresecan plitkom dolinskom vodom, omogućeno je da ova grana poljoprivrede ima posebno mesto i dugogodišnju tradiciju.

Stočarstvo predstavlja stratešku granu poljoprivredne proizvodnje i to posebno na teritoriji opština: Smederevske Palanke i Velike Plane. Naša stručna služba organizuje rad na unapređenju genetskog materijala, vođenju matične evidencije, i organizuje selekcijske smotre i stočarske izložbe.

Poljoprivredna stručna služba “Smederevo” obavlja svoju delatnost na području četiri opštine i to: Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana i Grocka,  koje pokrivaju povrsinu od 1537 ha, imaju 73 naseljena mesta u kojima živi oko 286.903 stanovnika, 122.244 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 98.840 ha oranica, 13.227 ha voćnjaka, 4.106 ha vinograda i 6.071 ha livada.

U Poljoprivrednoj stručnoj službi postoje dve organizacione celine:

Stručna služba sa laboratorijama
Služba za administrativne i finansijske poslove
U okviru stručne službe postoje:

Stručna služba za vocarstvo i vinogradarstvo
Stručna služba za ratarstvo
Stručna služba za stočarstvo
Stručna služba za zaštitu bilja
Hemijska i fitosanitarna laboratorija

Kontakt informacije:
Železnicka bb 11431 Kolari, Smederevo, Centralna Srbija , Srbija
LOKACIJA