ProPelety s.r.o. je češko preduzeće za proizvodne linije kojima se viškovi i ostaci biomase koriste za ekonomičnu proizvodnju peleta i njihovu dalju upotrebu u vidu PREHRANE, STELJE, ĐUBRIVA i GORIVA.

Preduzeće ProPelety s.r.o. razvija, proizvodi, isporučuje i održava kompaktne linije za pelete kojima se prerađuju viškovi i ostaci iz poljoprivredne biomase (slama, seno, ljuske, trice, otpad od vršidbe, itd.) od žitarica, uljarica, mahunarki, energetskog bilja, separata i komposta, kao i od biomase iz drvne industrije (piljevina i strugotina).

U skladu sa specifičnim potrebama i prostornim mogućnostima korisnika, linije mogu da se prilagode, mogu da se kombinuju sa postojećim uređajima ili može da im se doda ostala oprema (sušilica, linija za mešanje, postrojenje za briketiranje, linija za pakovanje, silosi za skladištenje, itd.)

Preduzeće ProPelety s.r.o. fokusira se na efikasne i ekonomične tehnologije za lokalne proizvođače peleta i lokalnu potrošnju peleta.

ProPelety – profesionalno rješenje za pelete

ProPelety Ltd. je privatna firma koja pruža sveobuhvatne tehnologije za preradu i korišćenje energije iz biljnih ostataka i brzo obnovljivih prirodnih izvora.

ProPelety Ltd. razvija i proizvodi proizvodne linije za preradu biljnih ostataka (slama, seno, pleva, itd.) od žitarica, uljarica, mahunarki, trava i energetskih biljaka na visoko kvalitetno gorivo u formi agropeleta.

ProPelety Ltd. se fokusira na efektivno i efikasno korišćenje tehnologija za lokalnu proizvodnju i globalnu potrošnju agropeleta.

Tehnologija proizvodnje peleta i agropeleta pdf

 

ProPelety Agro Plus

ProPelety Wood

Kontakt informacije:
Strojírenská 341/16, 591 01 Žďár nad Sázavou, Česka Republika, Jihovýchod 59101, Češka
LOKACIJA