RRR

Vizija kompanije

Inovacije na nivou kompanije uvođenjem nove usluge, nove metode marketinga, otvaranjem nove kancelarije u Macin Citiju, otvaranjem novih radnih mesta, ulaskom na međunarodno tržište učešćem na sajmovima i izložbama kako bi se svrstali na prve pozicije na nacionalnom tržište profilnih kompanija.

Misija kompanije

Misija kompanije je da na novo identifikovanom tržištu pruži novu, poboljšanu uslugu u poređenju sa postojećim kompanijama, da primeni nove procese pružanja i isporuke usluga (ISO 9001 sertifikat, ISO 14001, OHSAS 18001, sertifikacija procesa), čime se inovira kompanija aktivnost, koja ima kao konačnost

 • da odmah odgovori na zahtev bilo kog klijenta;
 • ponuditi konkretna, optimalna i efikasna rešenja;
 • kako bi se osigurao visok nivo zadovoljstva kupaca.

Vrednosti kompanije

Kada bismo odvojili tehnologiju od osoblja, ne bismo postigli ništa. Mašinama uvek mora upravljati obučeno osoblje. Zbog toga se menadžer svakodnevno brine o poslu. Stvar je u tome što se može uočiti u posebnom obrazovanju osoblja.

Vrednosti S.C.FINANSIJSKOG PROJEKTA RRR CONSULTING S.R.L.

 • Kvalitet
 • Odgovornost
 • Ažurnost
 • Ispravnost
 • Transparentno
 • Otvaranje
 • Lojalnost

Ključevi uspeha

 1. Kvalitet usluga i zadovoljstvo kupaca.
 2. Dugoročno zadovoljstvo klijenata definiše postizanje ciljeva kompanije.
 3. Implementaciju projekta će osigurati iskusni tim, motivisan za postizanje ciljeva kako u aktivnosti, tako i u upravljanju.

Kroz usvojena tehnička rešenja, S.C.FINANSIJSKI PROJEKAT RRR CONSULTING S.R.L. to dokazuju profesionalnost, želja za ulaskom na tržište u ovoj oblasti, činjenica da kontrolišete sve faze procesa, osiguravajući kvalitet pruženih usluga i veći stepen zadovoljstva kupaca.

Strategija kompanije

Strategija S.C.FINANSIJSKI PROJEKAT RRR KONSALTING S.R.L. je pronalaženje novog optimalnog modela rasta, razvojem novog posla, razvijanje njegove tržišne pozicije, kako bi se povećala veličina tržišta na nacionalnom i međunarodnom nivou, u novim ekonomskim oblastima u kojima se može razvijati i prilagoditi svoju aktivnost ovome polje:

 • Uvođenje u kompaniju nove delatnosti, pružanje usluga u vezi sa ispitivanjem i tehničkim analizama;
 • Otvaranje nove kancelarije na tržištu za ovu delatnost (okrug Tucea);
 • Stvaranje novih radnih mesta za specijalizovano laboratorijsko osoblje, od kojih je jedna u nepovoljnim kategorijama;
 • Povećavanje produktivnosti opremanjem novom, inovativnom, efikasnom opremom sa stanovišta ekonomskog gledišta.

Kratkoročni ciljevi

Kratkoročno, kompanija namerava da opremi novu jedinicu za ispitivanje i tehničku analizu, što je rezultiralo kupnjom opreme visokih performansi i otvaranjem nove kancelarije u gradu Macin.

Cilj je pružanje usluga u dogovorenim rokovima, u okviru predviđenih troškova i

prikupljanje njihove ekvivalentne vrednosti, što je osnovni uslov za obezbeđivanje izvora finansiranja tekuće aktivnosti.

Srednjoročni i dugoročni ciljevi

Srednjoročno i dugoročno, kompanija ima za cilj poboljšanje ekonomske konkurentnosti kroz povećanje produktivnosti rada, usluga i inovacija procesa, teži kontinuiranim inovacijama kako u oblasti opreme, tako i radnih procesa, imajući tehnološku prednost nad konkurentima, cilj dovešće do:

 • Povećanje prometa i udela na tržištu.
 • Prodaja i prodor na nova nacionalna i međunarodna tržišta.
 • Poboljšanje ekonomske konkurentnosti povećanjem produktivnosti rada.
 • Povećavanje komercijalne pregovaračke moći kompanije i njena izloženost životnoj sredini međunarodno, u vezi sa aktivnošću pružanja usluga ispitivanja i tehničke analize.
 • Razvijanje zloglasnosti preduzeća kao promotora preduzetničkog duha i ideja novih u konkurentskom sektoru tehničkih ispitivanja i analiza.
 • Povećanje kvaliteta života zaposlenih.
 • Povećanje zadovoljstva kupaca.
 • Zaštita životne sredine uvođenjem tehnologija sa visokom energetskom efikasnošću.

Analiza gasova u ambalaži

Za ovu aktivnost ispitivanja proveravamo i testiramo koeficijent gasa koji se koristi za skladištenje hrane u ambalaži sa izmenjenom atmosferom (takođe se naziva MAP), kako bi se izbeglo pogoršanje hrane, poput promena u strukturi, boji ili ukusu.

 

Ispitivanje ambalaže bez razaranja

Za ovu aktivnost ispitivanja uz pomoć neuništive ambalaže automatske linije za ispitivanje MAP ambalaže proveravamo kvalitet standardne ambalaže iz niza proizvoda spremnih za prodaju, bez narušavanja kvaliteta finalnog proizvoda, pa nakon ispitivanja mogu da se stave direktno na prodaju (nacionalna ili za izvoz).

 

Ispitivanje integriteta ambalaže

Za ovu uslugu testiranja proveravamo interakciju ambalaže sa različitim spoljnim faktorima (poput temperature, vlažnosti, pritiska, težine), kako bismo utvrdili njen integritet.

 

Ispitivanje svojstava ambalaže

Za ovu aktivnost ispitivanja proveravamo i testiramo težinu, elastičnost i otpornost ambalaže.

 

Ispitivanje nepropusnosti ambalaže

Za ispitivanje nepropusnosti ambalaže, proveravamo i testiramo način zatvaranja pakovanja, čvrstoću zaptivke, kao i da li postoje negativni efekti zaptivke na svojstva hrane.

Da bismo udovoljili zahtevima i kriterijumima za saradnju za svakog klijenta, molimo vas da formulišete zahtev za ponudu na adresu e-pošte: rpcredite@iahoo.com.

Kontakt informacije:
Strada Marasesti 11b, Macin, 285300, Rumunija

Ramela Lombardi

LOKACIJA