vinarija-kis

Viševekovna tradicija bavljenja vinom i vinogradarstvom na Fruškoj gori već je dobro  poznata. Arheološka otkrića svedoče u prilog tezi da se na ovim prostorima vinogradarilo još u staroj eri. Istorija Vinarije Kiš, mnogo je kraća, te se za našu prvu berbu računa 1830. godina. Istini za volju, prvi vinograd kupljen je daleke 1801. godine. Šta se tačno događalo tih 29 godina nije nam sasvim poznato i ostavlja prostora za istraživanje. Ono što pouzdano znamo je da su naši pradedovi tada počeli, preživljavali razne uspone i padove tokom ova bezmalo dva veka iza nas, ali da proizvodnja nikad nije zamirala. U novijoj istoriji, kao važan datum beležimo 1931. godinu, kada se kao drugo dete u porodici, rodio Slavko Kiš. Niko tada nije mogao da pretpostavi da je upravo on taj koji će porodičan posao nastaviti i koji ni jednog trenutka neće pomisliti da tradiciju prekine. Životne okolnosti mu nisu uvek bile naklonjene ali je ljubavlju, smirenjem i srpljenjem u svemu zamišljenom i uspevao. Razvoju porodičnog posla značajno je doprineo i muž njegove jedine ćerke Helene, za kojeg se vezuje i novi uspon sada čuvenog Kišovog bermeta, slavnog aromatizovanog vina karlovačkih vinara. Od prvog ocenjivanja vina na kome se vinarija pojavljuje sada već davne 1991. godine do danas, ređaju se brojne nagrade za kvalitet vina. Među njima, a u novije vreme, najprestižnija je ona za najbolji roze na Balkanu, osvojena 2014. godine za prethodnu berbu i najbolji portogizer sveta osvojena 2017. za berbu 2016.

Danas, porodičnu tradiciju nastavlja VI generacija. Sudbina je tako htela da u poslednjoj generaciji imena Kiš više nema, ali sećanja, priče i ime vinarije ostaju da trajno svedoče marljivost, strpljivost i snagu tradicije vinara koju ljubav prema piću bogova svake godine pretaču u bocu.

Kontakt informacije:
Karlovačkog Mira 46, Sremski Karlovci, Opština Sremski Karlovci, Vojvodina 21205, Serbia
LOKACIJA