Najsavremenija tehnološka rešenja za svinjo-gojske farme

Proizvodnja kompletne opreme za svinjogojstvo

Sa Weda tehnologijom mogu se dobiti najveće uštede na proizvodnoj ceni svinja

Potpuno automatizovana tečna i suva ishrana svinja svih kategorija sa mogućnošću dodavanja nusproizvoda u tečom i suvom stanju

Tečna dohrana prasadi pod sisom Nutrix utiče da prasad po zalučenju budu veća, zdravija, ujednačenija

Sistem fermentacije hraniva za sve kategorije svinja smanjuje potrebu za antibioticima i pojačava njihov imuni system

Optimum automatski sistem hranjenja krmača dojilja baziran na merenju vremena konzumacije kontrolisane senzorom i optimizovane od strane kompjutera

Kontakt informacije:
Lutten, Am Banhof 10, Lower Saxony 49424, Nemačka

+ 49-4441/ 8705-594

LOKACIJA