Globos osiguranje je jedina domaća privatna osiguravajuća kompanija u Srbiji. Tradicija i iskustvo su utkani u širenje palete neživotnih osiguranja, kao i sticanje reputacije partnera i saradnika, kome je stalo do dobrobiti klijenata. Najznačajnija komparativna prednost Globos osiguranja je upravo ono zbog čega klijenti i zaključuju polise osiguranja – ažurnost u rešavanju odštetnih zahteva, što je i ključan parametar Narodne banke Srbije prilikom ocenjivanja pouzdanosti osiguravajućih kuća. Ključan faktor uspeha je tim od preko 500 vrhunskih stručnjaka, kao i poslovna politika orijentacije ka potrebama klijenata. Globos osiguranje je deo OMR Group-a, velike poslovne grupacije u čijem sklopu posluju vodeće kompanije koje se bave automotivom, tehničkim pregledima, flotnim menadžmentnom, lizingom opreme, platnim prometom, nekretninama i nautikom. Zahvaljujući partnerskom i prijateljskom odnosu sa klijentima, već 28 godina Globos osiguranje sa ponosom može da se pohvali da je, kako njegov slogan kaže Siguran životni oslonac.

 

Globos osiguranje is the only domestic privately held insurance company in Serbia. Tradition and experience are key drivers for widening non-life insurance portfolio, as well as becoming partner and associate that sincerely cares for clients’ welfare. The most important comparative advantage of Globos osiguranje is expeditivity in resolving claims, what is the key parameter of the National Bank of Serbia when assessing the reliability of insurance companies. Key success factor is the team that consists of more than 500 experts as well as business orientation towards clients’ needs. Globos insurance is a member of OMR Group, holding of companies whose members are leading companies in automotive, fleet management, assets leasing, technical chek points, payment services, nautical and real estate business. Thanks to the partnership and friendly relationship with clients, for 28 years Globos osiguranje can proudly praise that it is a Truly Reliable Friend, as its slogan says.

Kontakt informacije:
Bulevar Mihaila Pupina 165D, Beograd, 11070, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.