Genetika u mlečnom govedarstvu – Uvoz priplodnih junica, mlečnih i tovnih rasa – Dodaci u ishrani za reprodukciju – Oprema za farme – Konsultantske usluge u stočarstvu – Matična služba u mlečnom i tovnom govedarstvu – Biostimulatori u biljnoj proizvodnji

Genetics in dairy cattle husbandry – Import of breeding heifers of dairy and fattening breeds – Reproduction feed supplement – Farm equipment – Livestock consulting services – Registry office in dairy and fattening cattle breeding – Biostimulators in plant production

 

Kompanija „Taurus“ Agro Konsalting je osnovana tokom 2007.godine, sa sedištem u Vršcu, kao firma čija je pretežna delatnost u oblasti konsaltinga i menadzmenta u Mlekarskoj Industriji, odnosno na Farmama Visoko Mlečnih Krava.

Osim poslova u oblasti konsaltinga, registrovani smo kao osnovna matična služba i imamo ugovorenu saradnju sa 83 farme u regionu Južnog Banata po pitanju kontrola mlečnosi i selekcijskih mera. Takodje imamo i ugovorenu saradnju sa nekoliko firmi iz zemlje i inostranstva a koje se bave dezinfekcionim sredstvima, mehanizacijom i opremom za farme, sa kompletnim servisiranjem i snabdevanjem farmera rezervnim delovima, uvozom, odnosno izvozom visokosteonih junica iz Austrije i Nemačke.

U sklopu poslovanja „Taurus“ Agro Konsaltinga, imamo i saradnju sa mešaonom stočne hrane a na osnovu ugovora sa Zadrugom Proizvođača Mleka Banata, pri čemu, proizvodimo koncentrat za farmere u regionu Južnog Banata.

U narednom periodu imaćemo otvorenu saradnju sa USAID-om u okviru projekata u oblasti mlekarstva na nivou Srbije, kao i sa firmom World Wide Sires iz Kalifornije – USA, na temu opreme u oblasti Mlečnih farmi, pri čemu je potpisan ugovor o ekskluzivnoj distribuciji za područje Srbije, aparata Porta SCC, za ispitivanje somatskih ćelija u mleku. Za aparat Porta SCC tokom Nosvosadskog sajma 2008.godine, dobili smo zlatnu medalju za inovacije u oblasti sitne mehanizacije.

U ovom momentu, radimo na projektima edukacije farmera u SO Zrenjanin, pri čemu je potpisan ugovor o saradnji tokom prvih 6 meseci 2008.god., a u saradnji sa LER kancelarijom ( Lokalni Ekonomski Razvoj ) u Zrenjaninu, i sarađujemo sa 30 farmi u oblasti konsaltinga i menadžmenta mlekarskih farmi sa Salford – AD Imlek – om.

Takođe, imamo otvorenu saradnju sa firmom CRI – Cooperative Resources International, Wisconsin USA, a na temu uvoza semena za veštačko osemenjavanje, pri čemu će postojati i mogućnost nabavke „seksiranog“ semena za V.O. pri čemu se dobija oko 92 % ženskih teladi od ukupnog broja uspešnih osemenjavanja . Do kraja 2008.godine očekujemo prvi uvoz semena iz USA i potpisivanje ekskluzivnog ugovora o zastupanju firme CRI u Srbiji. Osim uvoza semena u saradnji sa firmom CRI, radićemo dosta u oblasti edukacije farmera i prenošenju tehnologije koja se primenjuje na USA farmama.

Tokom juna meseca 2008.godine otvoren je i projekat osnivanja osnovne matične službe u regionu SO Zrenjanin, od strane firme „Taurus“ Agro Konsalting, a u saradnji sa SO Zrenjanin i Kancelarijom za Lokalni Ekonomski Razvoj SO Zrenjanin.

Jedan od mogućih projekata, sa trenutnom razradom na temu biznis plana jeste i formiranje „demo farme mlečnih krava“ u sklopu naše firme, a na terenu opštine Vrsac.

Kontakt informacije:
Trg svetog Teodora Vršačkog 15, Vršac, 26200, Srbija

+381 13 839 129

cosicradivoj@gmail.com

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.