WEDA Dammann & Westerkamp GmbH

Najsavremenija tehnološka rešenja za svinjogojske farme – Proizvodnja kompletne opreme za svinjogojstvo – Sa Weda tehnologijom mogu se dobiti najveće uštede na proizvodnoj ceni svinja – Potpuno automatizovana tečna i suva ishrana svinja svih kategorija sa mogućnošću dodavanja nusproizvoda u tečom i suvom stanju  – Tečna dohrana prasadi pod sisom Nutrix utiče da prasad po zalučenju budu veća, zdravija, ujednačenija – Sistem fermentacije hraniva za sve kategorije svinja smanjuje potrebu za antibioticima i pojačava njihov imuni system – Optimum automatski sistem hranjenja krmača dojilja baziran na merenju vremena konzumacije kontrolisane senzorom i optimizovane od strane kompjutera

The latest technology solutions for pig farms – Production of complete pig breeding equipment – With Weda technology the highest possible savings can be achieved at the pig production price – Fully automated liquid and dry food for pigs of all categories with the possibility of adding liquid and dry by-products in order to lower the production price – Liquid food for piglets Nutrix helps the piglets to become larger, healthier and more uniform after weaning – The system of fermentation of nutrients for all categories of pigs reduces the need for antibiotics and enhances their immune system – Optimum individual sow feeding based on eating time monitored by sensor and optimized by computer

Kontakt informacije:
Lutten, Am Banhof 10, 49424, Nemačka

+ 49-4441/ 8705-594

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.