Zadružni savez Vojvodine je danas samostalna, interesna, poslovna i stručna organizacija, čije članice su zadruge sa sedištem na području AP Vojvodine. Više od 95% članica Zadružnog saveza Vojvodine čine zemljoradničke, odnosno poljoprivredne zadruge, pri čemu članstvo u Savezu ostvaruju i druge vrste zadruga (kao što su na primer zanatske, frizerske, i druge vrste zadruga).

Zadružni savez Vojvodine predstavlja i zastupa interese zadruga pred državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, nosiocima javnih ovlašćenja, pred privrednim, neprivrednim i drugim organizacijama. Informativna uloga Saveza, kao i stručna i savetodavna pomoć, svakodnevno se pruža zadrugama – članicama Saveza, ali i budućim zadrugarima koji žele da osnuju zadrugu, u čemu mogu koristiti pomoć Saveza u celokupnom procesu – od savetovanja o osnivanju do registracije i početka rada zadruge. Zadružni savez Vojvodine obavlja zadružnu reviziju kod zadruga na osnovu Rešenja Ministarstva privrede (br. 401-00-00657/2016-06 od 01.04.2016. godine). Zadružna revizija pored kontrolne funkcije ima preventivnu i instruktivnu funkciju u cilju zaštite interesa zadruga, zadrugara i unapređenja zadrugarstva. Podsticanje razvoja zadrugarstva, unapređenje imidža zadružnog pokreta i informisanje šire javnosti o potencijalima zadružnog organizovanja uvek je u fokusu aktivnosti koje Zadružni savez Vojvodine preduzima. Razvoj međuzadružne saradnje i poslovnog povezivanja zadruga i drugih privrednih subjekata danas su nezaobilazni za poboljšanje položaja zadruga na tržištu i u ukupnom privrednom sistemu.

Savez poklanja veliku pažnju organizovanju savetovanja, konferencija, edukativnih skupova, kao i učešću na sajmovima i drugim manifestacijama, što sve doprinosi većim znanjima o zadrugarstvu i boljem pozicioniranju zadruga u svim segmentima privrede i društva.

Organi upravljanja Zadružnog saveza Vojvodine su skupština i upravni odbor, a nadzor nad radom Saveza obavlja nadzorni odbor. Organi rukovođenja Zadružnog saveza Vojvodine su predsednik Saveza i sekretar Saveza. Savez ima stručnu službu, koju čine visoko kvalifikovani stručnjaci iz različitih profesija.

U Zadružnom savezu Vojvodine članstvo ostvaruje više od 420 aktivnih zadruga, koje objedinjuju više od 100.000 ljudi, u statusu zadrugara, kooperanata i zaposlenih. U proseku, u Vojvodini po jednom naseljenom mestu postoji jedna zadruga, pri čemu u pojedinim mestima nema aktivne zadruge, dok u većem broju naselja posluje više zadruga. Sa ciljem daljeg unapređenja zadružnog organizovanja poljoprivrednika koji još uvek nisu udruženi u zadruge, kao i sa ciljem unapređenja poslovanja postojećih zadruga i njihovih zadrugara, Zadružni savez Vojvodine preduzima niz aktivnosti kojima se podstiče razvoj i jačanje zadružnog pokreta na području Vojvodine.

Kontakt informacije:
Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, 21000, Srbija

021/557-492

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.