AMC – AGRICULTURAL MARKETING CENTRE (Marketing centar za poljoprivredu) je nacionalna marketinška organizacija koja obavlja aktivnosti marketinga u poljoprivredi za zajednicu. Glavni cilj: unaprediti konkurentnost mađarske poljoprivrede na međunarodnim tržištima, ponuditi savremena marketinška rešenja preduzećima.

AMC – AGRICULTURAL MARKETING CENTRE is a national marketing organization, performs community-based agricultural marketing activities. Main objective: improve competitiveness of Hungarian agriculture on international markets, offer modern marketing solutions to businesses.

Contact info
Kuny Domokos u.13-15, Budapest, 1012, Mađarska
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.