Agropress

Udruženje novinara za poljoprivredu „AGROPRESS“ je nevladina organizacija čiji je osnovni cilj oživljavanje i unapređenje života na selu u Srbiji. Od 2006. godine AGROPRESS je članica Međunarodne federacije novinara IFAJ, a predsednik našeg Udruženja Goran Đaković je član izvršnog odobora ove Međunarodne organizacije i predsedavajući Komiteta za komunikacije.

Udruženje AGROPRESS ima više od 90 članova. Sajt naše organizacije jedan je od najposećenijih kada je u pitanju poljoprivreda.

Čanovi Udruženja mogu biti novinari koji prate poljoprivredu, s tim što postoji mogućnost kolektivnog učlanjenja kompanija koje za članove obezbežuju popust i plaćaju članarinu na mesečnom nivou. Kompanije koje ostvare pravo članstva imaju na raspolaganju mogućnost posete novinara njihovim proizvodnim celinama, objavljivanja informacija na sajtu Udruženja i prosleđivanja svih informacija koje blagovremeno dostave na e-mail udruženja office@agropress.org.rs

Ciljevi i zadaci udruženja novinara su:
Unapređenjenje rada novinara koji prate ovaj sektor.
Edukacija seoskog stanovništva iz oblasti poljoprivrede na seminarima, stručnim predavanjima radionicama i posredstvom medijia.
Predstavljanje najnovijih naučnih i tehničkih dostignuća u poljoprivredi.
Prenošenje pozitivnih iskustava razvijenih poljoprivrednih zemalja u naš region.
Zalaganje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.
Međunarodna saradnja sa institucijama i privredom.
Pružanje stručne pomoći za članove udruženja.
Afirmacija sela i seoskog stanovništva, naročito žena, ekonomski i socijalni razvoj žena na selu.
Razvoj seoskog turizma.
Uključivanje interno raseljenih lica i izbeglica u program razvoja sela.
Negovanje tradicionalnih vrednosti i upoznavanje sa duhovnom baštinom.
Uspostavljanje komunikacija, kreativni rad sa ljudima različitih verskih i rasnih zajednica, širenje ideje demokratije, principa ljudskih prava i razvijanje ekološke svesti.

Contact info
Vojvode Stepe 596, Beograd, 11040, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.