Royal-GD

ROYAL GD

 

Udruživanje radi zdravlja životinja, u interesu životinja, njihovih vlasnika i društva u celini. Od našeg osnivanja 1919. godine, to je bila misija iza koje stojimo u Royal GD. Oko 500 zaposlenih svakodnevno inovativno radi na zdravlju domaćih životinja i kućnih ljubimaca. To radimo zajedno sa poljoprivrednicima, veterinarima, predstavnicima vlasti i poljoprivrednom industrijom. GD se nalazi u Deventeru i aktivan je na holandskom i međunarodnom tržištu. Posedujemo jednu od najvećih veterinarskih laboratorija na svetu, u kojoj godišnje obavimo preko pet miliona laboratorijskih analiza. Štaviše, GD zapošljava tim od 90 veterinara, specijalista i naučnika koji vrše monitoring zdravlja životinja, sprovode praktična istraživanja i razvijaju programe za prevenciju i kontrolu bolesti životinja. Kombinacija dijagno-stike i stručnosti o zdravlju životinja je ono što čini GD jedinstvenim. Ovo nam omogućava da ponudimo proizvode i usluge koji ne samo da poboljšavaju zdravlje životinja, već su i pogodni za naše kupce i generišu dobar finansijski povraćaj. Naša laboratorija je opremljena naj-savremenijim aparatima. Približno 1000 različitih analiza se obavlja rutinski, u rasponu od post mortem istraživanja (disekcije) do izvođenja molekularnih dijagnostičkih testova. GD ima dobru međunarodnu reputaciju kao istraživačka organizacija za primenjena istraživanja, obrazo-vanje i konsultantske usluge. „GD Academy”, naš institut za obrazovanje i obuku, organizuje obuku o zdravlju životinja za farmere i njihove veterinare i za farmaceutsku industriju i industriju stočne hrane. Kursevi obuhvataju teoriju i praksu iz veterinarske dijagnostike i laboratorijskih istraživanja.

 

Teaming up for animal health, in the interest of animals, their owners and society at large. Since our foundation in 1919 that has been the mission for which we stand at Royal GD. Approximately 500 employees innovatively work on the health of farm animals and companion animals every day. We do so together with farmers, veterinarians, governments and the industry. GD is located in Deventer and is active on the Dutch and international market. We own one of the largest veterinary laboratories in the world, in which we perform over almost 5 million laboratory analyses annually. Furthermore, GD employs a team of 90 veterinarians, specialists and scientists who execute animal health monitoring, conduct practical research and develop programmes for animal disease prevention and control. The combination of diagnostics and animal health expertise is what makes GD unique. This enables us to offer products and services that not only improve animal health, but are also convenient for our customers and generate good financial returns. Our laboratory is equipped with state-of-the-art appliances. Approximately 1000 different analyses are performed routinely, varying from post mortem research (dissection) to executing molecular diagnostic tests. GD has a good international reputation as a contract research organisation for applied research, education and consultancy. GD Academy, our education and training institute organises training sessions about animal health for farmers and their veterinarians and for the pharmaceutical and feed industries. The courses comprise both theory and practice of veterinarian diagnostics and laboratory research.

Contact info
AA DeventerAA Deventer, P.O. Box 9, 7411 HK, Holandija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.