AMBASADA KRALJEVINE HOLANDIJE, MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, PRIRODU I KVALITET HRANE

Holandska poljoprivredna mreža (LAN) podržava Holandske poljoprivredne kompanije i naučne institute koji su zainteresovani za poslovanje u inostranstvu. Atašei za poljoprivredu i njihovi timovi rade u okviru ekonomskih odeljenja u 58 Holandskih ambasada i konzulata širom sveta i odatle pokrivaju/opslužuju 79 zemalja. Mreža poljoprivrednih Atašea stoji na usluzi kompanijama i preduzetnicima iz svih delova lanca proizvodnje: od sadnog materijala (semena, sadnice, stočna hrana) i primarnih proizvoda do krajnjih proizvoda. Isto tako LAN pruža usluge i industrijama: prerađivačkoj industriji, snabdevačkoj, tehnološkoj, kao i uslugama, trgovini i logistici.

Regionalna LAN kancelarija Ambasade Kraljevine Holandije predstavlja Holandsko Ministarstvo poljoprivrede, prirode i kvaliteta hrane za Austriju, Mađarsku, Srbiju i Crnu Goru. Kancelarija održava bliske kontakte sa svim nacionalnim i lokalnim vladama, naučnim institucijama, preduzetinicima i drugim relevantim kontaktima. Posebna pažnja posvećena je temema iz oblasti veterine, fitosanitarne bezbednosti i bezbednosti hrane i srodnim zakonima.

LAN regionalna kancelarija savetuje o izvozno-uvoznim mogućnostima; pruža informacije o različitim poljoprivrednim sektorima; organizuje trgovinske misije; pomaže u posredovanju; pruža informacije o raspoloživim finansijskim instrumentima za investiranje; organizuje studijska putovanja/posete poljoprivrednika Holandiji; organizuje obuke državnih službenika u pojedinim oblastima od interesa; pruža informacije o postdiplomskim kursevima u različitim oblastima poljoprivrede; organizuje seminare/radionice u različitim oblastima poljoprivrede (mlekarstvo, hortikultura, bezbednost hrane itd.).


 

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURE AND FOOD QUALITY

The Netherlands Agricultural Network (LAN) supports Dutch agricultural companies and knowledge institutes interested in doing business abroad. The agricultural attachés and their teams work in the economic departments of 58 Dutch embassies and/or consulates and serve 79 countries from there. The agricultural attaché network is available for companies and entrepreneurs from the agricultural sector in all links of the chain: from propagating material (seed, animal feed) and primary products to end products, but also the processing industry, supply, technology, services, trade and logistics.

The LAN regional office of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands represents the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality in Hungary, Serbia, Montenegro and Austria and maintains close contacts with all relevant national, regional and local governments, knowledge institutions, entrepreneurs and other stakeholders. Special attention is given to veterinary, phytosanitary and food safety topics and related legislations.

The LAN regional office advises on export-import possibilities, provides information on different agricultural sectors, organizes trade missions, assists in possible matchmaking, provides information on available financial instruments for investments, organizes study tours/visits of farmers to the Netherlands, organizes trainings of government officials in specific areas of interest, provides information on postgraduate courses in various areas of agriculture, organizes seminars/workshops in different fields of agriculture (dairy, horticulture, food safety etc.).

Contact info
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.