POSTANSKA-STEDIONICA

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

Obogaćena tradicijom, pomalo zaodenuta blagim konzervatizmom baziranim na poštovanju i očuvanju nepromenljivih vrednosti, danas sa ponosom možemo istaći da je Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd izrasla u modernu poslovnu Banku univerzalnog karaktera, ali unikatnog, prepoznatljivog brenda.
Na polju integracije principa društvene odgovornosti u svakodnevne poslovne aktivnosti, Banka je stavila akcenat na kreiranje društveno odgovornih proizvoda i usluga, kao i na odgovoran odnos prema klijentima.
Kombinacija tradicionalnih vrednosti i modernih trendova rezultirala je učvršćivanjem Banke kao lidera u poslovanju sa stanovništvom, zahvaljujući pre svega mudrom rukovođenju i poslovnoj strategiji zasnovanoj na orijentaciji ka klijentu uz striktnu kontrolu rizika, na brzom razvoju novih proizvoda, kao i na efikasnom i komfornom vidu saradnje sa klijentima i partnerima, budući da je zaposlenima u Banci Poštanska štedionica, a.d., Beograd, osnovni i krajnji cilj zadovoljstvo klijenta jer je samo „zadovoljan klijent“ i „dobar klijent“.

Težeći postizanju vrhunskih rezultata u svim segmentima poslovanja, Banka kontinuirano i uspešno ostvaruje svoje ciljeve koji se odnose na jačanje finansijskog potencijala, uspešno obavljanje poslova platnog prometa i unapređivanje poslovne saradnje sa akcionarima. Takođe, aktivno se radi i na inoviranju i dizajniranju ponude bankarskih usluga prema potrebama klijenata. Savremene informacione tehnologije i najkvalitetnije komunikacijske linije pružaju nam osnovu za efikasno poslovanje i distribuciju proizvoda i usluga uz racionalno korišćenje novih kanala distribucije i komunikacije.
Savremeni elektronski platni promet i sve bankarske usluge: dinarska i devizna štednja, tekući i devizni računi, platne kartice domaćih i najvećih svetskih brendova, devizni transferi, kreditne linije za privredu i stanovništvo, izdavanje garancija, rad sa hartijama od vrednosti, samo su deo bankarske ponude Banke Poštanska štedionica, a.d., Beograd.
Na međunarodnom planu, realizovani su brojni kontakti i saradnja sa inostranim bankama i drugim stranim asocijacijama.

Contact info
Kraljice Marije 3, Beograd, 11060, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.