Italija

ICE – italijanska agencija za spoljnu trgovinu je vladina ustanova koja podržava poslovni razvoj italijanskih kompanija u inostranstvu i promoviše privlačenje stranih investicija u Italiju.

Sa motivisanom i modernom organizacijom i raširenom mrežom kancelarija u inostranstvu, ICE pruža informacije, podršku, savetodavne usluge, učestvuje u promociji i pruža obuku italijanskim malim i srednjim preduzećima.

Koristeći najmodernije instrumente promocije i komunikacije, svojim radom afirmiše izuzetnost proizvoda Made in Italy u svetu.

ITA – Italian Trade Agency is the Governmental agency that supports the business development of our companies abroad and promotes the attraction of foreign investment in Italy.

With a motivated and modern organization and a widespread network of overseas offices, ITA provides information, assistance, consulting, promotion and training to Italian small and medium- sized businesses.

Using the most modern multi-channel promotion and communication tools, it acts to assert the excellence of Made in Italy in the world.

Contact info
Kneza Miloša 56, Beograd, 11000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.