STEPSKI SOKO d.o.o, Preduzeće za proizvodnju lovačkih artikala, promet i usluge

Lovačka municija – Elementi za lovačku municiju – Zabavna i filmska pirotehnika – Specijalni efekti

 

 

Hunting ammunition – Elements for hunting ammunition – Fun and film pyrotechnics – Special effects

Contact info
Zlatiborska 27, Čajetina, Central Serbia 31315, Srbija

031/3834-288

mobtel: 060/077-6910

LOKACIJA