timomed

ORGANSKI MED

PČELINJI PROIZVODI

pcelinji-proizvodi

DIJETETSKI SUPLEMENTI

DIJETETSKI SUPLEMENTI

NOVI PROIZVODI

NOVI PROIZVODI

 

Preduzeće Timomed doo iz Knjaževca, osnovano 1989 godine, kao osnovna organizacija kooperanata, transformisana u pčelarsku zadrugu. Zatim u akcionarsko društvo i konačno u Društvo sa ograničenom odgovornošću je jedno od poznatih preduzeća u Srbiji po proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda, poput voska, propolisa, polenovog praha i matičnog mleča.

Vrednost dosadašnjeg Timomedovog investicionog ulaganja meri se i na milionima eura. Činjenica je da se firma Timomed nikada nije prezaduživala već se po realizaciji investicionog plana i vraćanja investicionih kredita ulazilo u narednim investicionim ciklusima.

Investiciona ulaganja su finansijski podržani od Fonda za Razvoj Republike Srbije, domaćih banaka i Medjunarodne banke za obnovu i razvoj.

Veoma dobra saradnja sa kooperantima od samog početka kao i u proteklom periodu ogleda se u obezbeđenju povoljnih kredita i kreditiranja preko 15.000 košnica sa pčelinjim društvima i odgovarajuće opreme za uspešno pčelarenje.

Ovakav vid saradnje i pomoć pčelarima za sopstveni razvoj imao je jako dobar rezultat: povećanje broja košnica, zamena starih dotrajalih košnica sa novim i savremenim košnicama tipa LR i DB.

Taj broj od 15.000 košnica, uvećao se na preko 35.000 košnica, što je doprinelo povećanju proizvodnje meda od preko 700 tona godišnje proizvodnje na području Timočke krajine.

Po zadnjem popisu u Republici Srbiji popisano je 670.000 pčelinjih društava ali se procenjuje da ih danas ima oko 1.000.000. Ovaj broj košnica svrstava nas u ozbiljne proizvođače meda i sigurno mnogo više proizvodimo nego što potrošimo med na našem tržištu. Znači, pčelarstvo je sa našom pčelarskom privredom okrenuto izvozu.

Zahvaljujući organizovanom otkupu privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije izvrši se otkup celokupne proizvedene i ponuđene količine meda. Redovan i siguran otkup stvorio je poverenje kod naših kooperanata, sigurnost proizvodnje i prodaje proizvoda za poznatog kupca, što je doprinelo povećanju broja mladih pčelara i samim tim i broja košnica. Mnogi ljudi koji su ostali bez posla videli su šansu u samozapošljavanju u pčelarstvu. Zahvaljujući pčelarskoj privredi povećao se broj košnica i proizvodnja pčelinjih proizvoda: meda, polena, propolisa, voska i matičnog mleča.

Naši pčelari imaju perspektivu daljeg razvoja i unapredjenja pčelarske proizvodnje. Prostor i bogatstvo flore omogućuje nam da na području Srbije imamo oko 1.000.000 košnica i da će ih u narednom periodu biti i više i od 1.200.000 košnica, što nam je i cilj.

Organizacija organske proizvodnje meda sa poznatim geografskim poreklom omogućuje nam da osvojimo mnoga probirljiva tržišta u svetu sa veoma dobrim kvalitetom meda.

Mi smo mala zemlja sa malim brojem košnica i količinom proizvedenog meda da bi konkurisali velikim proizvođačima meda poput Kine, Argentine, Novog Zelanda ali zato imamo veoma dobar kvalitet meda koji se sve više troši na svetskom tržištu i tržištu EU. Treba to iskoristiti i maksimalno od strane države pomoći da se poveća broj košnica samim tim i proizvodnja meda koji bi išao u izvozu i donosio čist devizni efekat jer mi za pčelarstvo ništa ne uvozimo i sve imamo u Srbiji.

U samom početku rada sa kooperantima i promena načina pčelarenja uvođenjem savremenih košnica tipa LR i DB sistema kooperanti su prešli sa ekstezivnog na intenzivno pčelarenje radi proizvodnje robe – meda za tržište. Timomed je nabavio i iskreditovao preko 15.000 košnica sa pčelama, potrebnu opremu za pčelarenje kao i repromaterijal svojim kooperantima a oni su kredit vraćali isporukom meda na kraju proizvodne godine. Znači kreditno zaduženje je bilo naturalno, utvrđivanjem količine meda na bazi vrednosno uzete opreme svakog pčelara ponaosob.

Za uspešno pčelarenje organizovana je edukacija pčelara uz angažovanje vrhunskih stručnjaka iz oblasti pčelarstva iz zemlje i inostranstva.

Za kooperante pčelare nabavljana je i stručna literatura u cilju novih saznavanja i obuke pčelara za savremeno i moderno pčelarenje.

Ovakva praksa edukovanja dala je rezultate: Proizvođači su osposobljeni i stručno obučeni.

Za proizvodnju čitave palete proizvoda kao što su: med, propolis, polenov prah, matična mleč, koji čine i sirovinu za preradu u pogonu Timomeda i finalizaciju istih preko novih gotovih proizvoda, različitog pakovanja, obezbedili smo sa kooperantima Ugovorom značajnu sirovinu pčelinjih proizvoda i istu u preradni pogon preradili i dobili standardne proizvode koje plasiramo poznatom kupcu u zemlji i inostranstvu.

Zaštitili smo ime i gradili prepoznatljiv brend TIMOMED (Med sa područja timočkog regiona) kako bi potrošači bili sigurni da ova robna marka dolazi sa ekološki čistog i zdravog područja – Timočke krajine.

Sa razvojem kooperantskih odnosa i saradnjom sa preko 400 kooperanata i sopstvenog pčelinjaka sa oko 500 košnica koji je prerastao u Centar za selekciju i reprodukciju matica Timomed godišnje otkupi , preradi i plasira oko 500 tona pčelinjih proizvoda.

Naš cilj je i 1000 tona godišnje proizvodnje i prodaje na domaćem i inostranom tržištu.

Danas Timomed prodaje oko 70% robe na domaćem tržištu a oko 30% na inostranom tržištu. Cilj nam je da budemo izvozno orijentisana organizacija. Danas robu izvozimo na tržište EU, Amerike, Bliskog Istoka…

Posedujemo sve sertifikate za izvoz na bilo koje tržište na svetu (HACCP,HALAL, KOSHER, ISO) i kontinuirano radimo na daljem razvoju i napretku proizvoda kao i celokupne organizacije poslovanja.

S obzirom da na našem podneblju imamo izvanrednu pčelinju pašu za dobijanje kvalitetnog Bagremovog, Livadskog, Cvetnog, Lipovog, Šumskog meda, u toku godine a zavisno od vremenskih uslova kao i klime, možemo dobiti rezličite količine meda po društvu. Tj. Košnici.

S obzirom da se radi o ekološki čistom području Stare planine, mi smo organizacija koja je već dve godine deo svojih kooperanata, usmerila u Organsku proizvodnju meda sa ciljem da u doglednom vremenu od godinu-dve, imamo i preko 100t organskog meda za plasman na domaćem tržištu kao i inostranstvu.

Kada je reč o domaćem tržištu, naši proizvodi mogu se naći u svim velikim trgovačkim lancima, u prodavnicama zdrave hrane a moguća je i kupovina preko e-shopa, slanjem na adresu kupca.

Cene naših proizvoda su realne a tu nemamo nikakav problem jer su naši proizvodi vrhunskog kvaliteta a to veoma dobro znaju naši potrošači. Iz prodajnih cena najviše pripada našim kooperantima jer su oni zaslužni za kvalitet proizvedenih sirovina te su i oni na kraju zadovoljni otkupnim cenama. Njima cena nije ni najvažniji faktor jer imaju sigurnost da će svu sirovinu otkupiti poznati kupac tj Timomed. Danas je veoma važno da znaš za koga proizvodiš jer su cene u otkupu najbolje u Srbiji i finansijski su zadovoljni svi.

Šampioni smo Novosadskog sajma već 18 uzastopnih godina, što je velika potvrda kvaliteta naših proizvoda jer je taj Sajam svakako najveći i najcenjeniji na ovim prostorima. Pri tom smo dobitnici još mnogo drugih priznanja za doprinose pčelarstvu, privredi, za kvalitet proizvoda i prepoznatljivost na tržištu.

Lagano se povećava interesovanje svetskih kupaca za kupovinu našeg meda i to nas čini zadovoljnim jer ćemo svu proizvedenu količinu plasirati na tržište.

 

S poštovanjem

Srbislav Vidojević

Vlasnik i direktor

Kej Veljka Vlahovića 7, Knjaževac, 19350, Srbija

+381 63 227 394

Lokacije