comdata

ComData d.o.o je ISO 9001 i ISO 27001 sertifikovani proizvođač složenih IT rešenja sa iskustvom u dužim od četvrt veka. Od svog osnivanja 1992. godine, u naša rešenja ugrađivali smo sopstveno znaje i iskustvo, kao i iskustvo klijenata i korisnika softvera. Naša softverska rešenja prisutna su u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, i Crnoj Gori.

Imamo dva odeljenja koja razvijaju i pružaju softver i usluge za dve različite regije, tehnologije i rešenja:

Regionalno odeljenje razvija softver i usluge za domaće i regionalno tržište. Na tim tržištima smo prisutni sa našim eBudget softverom za opštine (Srbija) i ERP rešenjem za različite industrije (od proizvodnje sočiva za oči , preko agrobiznisa, proizvodnje hrane, pakovanja hrane, maloprodaje (maloprodajni lanci odeće i obuće) do proizvodnje avionskih motora.

IIS ERP se bazira na decenijskom iskustvu i poznavanju poslovnih i proizvodnih procesa u različitim industrijama.

Međunarodno odeljenje je partner za razvoj softvera za razne softverske i industrijske kompanije u zemljama D-A-CH (Nemačka–Austrija-Švajcarska). ComData doo učestvovala je u u razvoju softvera  za različite industrije, uključujući softverska rešenja za Industriju 4.0 i IoT, i projekte u oblasti logistike, ERP-ova, automatizovanih skladišta, mapa, trgovine energijom, automobila, stanovanja, pomorske logistike, mašina za bušenje tunela, farmaceutske industrije, pravnih arhiva itd; koristeći najnovije tehnologije i proverenu metodologiju.

IIS ERP

IIS ERP – 25 GODINA STABILNOSTI, POUZDANOSTI I POVERENJA

Od 1992 godine kompanija ComData radi na razvoju i implementaciji Integralnog Informacionog Sistema (u daljem tekstu – IIS) namenjenog praćenju poslovanja srednjih i velikih domaćih preduzeća.

IIS ERP sistem omogućuje potpunu kontrolu i praćenje kako svih tokova novca, tako i svih tokova: sirovina, materijala, trgovačke robe i sve druge robe unutar jednog velikog poslovnog sistema.

Dobra karakteristika jeste to što se pojedinačni aspekti rada se podešavaju upotrebom parametrizacije koju je lakše menjati nego programski kod, što obezbeđuje visok stepen nezavisnosti od promena u zakonskoj regulativi i propisima i brzo reagovanje na zahteve korisnika.

IIS je tokom razvoja izrastao u istinski ERP sistem i pokriva sve oblasti poslovanja uključujući:

 • Maloprodaju
 • Veleprodaju
 • Proizvodnju
 • Komercijalu
 • Transport
 • Vanbilansnu evidenciju
 • Analitiku troškova
 • Obračun zarada
 • Osnovna sredstva
 • Glavnu Knjigu
 • Obračun PDV-a
 • Likvidaturu

IIS je do danas instaliran kod velikog broja korisnika, različitih delatnosti od kojih većina predstavljaju vodeće firme u svojoj oblasti poslovanja na teritoriji Srbije (ALPACK Subotica, Coning Beograd, Yugosport Subotica, Office shoes Subotica, Unimet Kać, Krivaja Bačka Topola, Đurđević – Pećinci, Impuls Hemija – Novi Sad, Agronom Pivnice-Despotovo, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad (Jodna banja), Banja „Rusanda“ Melenci…).

Ono što naš razvoj i rad izdvaja jeste:

 • Jedinstveno razvojno okruženje sa naprednim funkcijama unosa, pretraživanja i izveštavanja
 • Opcije dosad viđene samo u velikim stranim sistemima, prilagođene našim kompanijama
 • Unapred pripremljena rešenja i “know how”
 • Kratak period uvođenja programa
 • Veliki broj programskih alata namenjen korisniku za rad
 • Visok stepen parametrizacije sistema
 • Jedinstven sistem sinhronizacije podataka između dislociranih poslovnica prilagođen domaćim komunikacionim kapacitetima
 • Spremnost na prilagođavanje programa zahtevima korisnika
 • Stalna podrška i stručna pomoć

Ovde moramo istaći da je naša kompanija tokom razvoja IIS izašla sa nekoliko originalnih i na našem tržištu jedinstvenih rešenja kao što su:

 • Kompletno integrisanu logiku distribuirane obrade podataka
 • Modul replikacije – Jedinstveno rešenje na našem tržištu za sinhronizaciju i prenos podataka između dislociranih poslovnih jedinica oslonjen na trenutne komunikacione kapacitete u našoj zemlji
 • Generator izveštaja – integrisan generator izveštaja korisnički orijentisan
 • Browser – Jedinstveno rešenje za manipulaciju i rad sa podacima sa snažnim opcijama filtriranja, pretraživanja, štampanja i sumiranja izabranih podataka bilo u tabelarnom bilo grafičkom obliku korišćenjem pita, barova ili linija
 • Integracija sa uređajima za akviziciju podataka. Podržani su sistemi firmi : Falcon – USA i Meteor – Italija.
 • Integracija IIS-a sa Fiskalnim štampačem – Naša kompanija je razvila sopstveni modul KASA u okviru koga je razvijen komunikacioni deo sa Fiskalnim štampačem.
 • Klasifikacija – Mogućnost grupisanja kako robe i dobara tako i poslovnih partnera, pri čemu se svi izveštaji o prometu robe,dobara i partnera mogu filtrirati po datoj klasifikaciji
 • Svi izveštaji o prometu robe i novca se mogu prikazati u više valuta (Din, Euro, Dolar itd…)
 • Dokument Menadžment – Više hijerarhijski način vezivanja elektronske dokumentacije unutar IIS-a (podržavanje ISO standarda)

Gore pomenuta programska rešenja su proistekla u periodu našeg sopstvenog razvoja i međusobne saradnje sa korisnicima naših usluga što je osnov naše poslovne politike. Sva naša programska rešenja su realizovana u skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast poslovanja. Pojedinačni podsistemi su upravljani parametrima što obezbeđuje visok stepen nezavisnosti od promena u zakonskoj regulativi-propisima.

eBUDGET

Pouzdano rešenje za planiranje i upravljanje budžetima lokalnih zajednica

Programski paket eBudžet 3.0 namenjen je planiranju i upravljanju budžetima lokalnih zajednica.

Prva verzija ovog programa instalirana je 1992. godine u gradskoj upravi grada Novog Sada.

Nakon višegodišnjeg uspešnog rada ovog programskog paketa i obaveznog prelaska na tzv. Programski budžet od 2015. godine, nastala je nova verzija programa koja u sebi sadrži integraciju postojećeg tzv. Linijskog budžeta sa tzv. Programskim budžetom.

Pored postojećih analitika tzv. Linijskog budžeta u sistemu paralelno postoje i analitike Programskog budžeta: Program, Programska Aktivnost i Projekat.

Naš sistem je jedinstven na našem tržištu kako po svojoj funkcionalnosti tako i po karakteristikama koje obuhvataju sistemi izveštavanja i upravljanja.

Sistem je korisnički podesiv i visoko parametrizovan, sa opcijama direktne štampe iz programa u formi odluka i ostalog izveštavanja a koja se zahtevaju na sednicama skupštine lokalne zajednice kao i ostalih organa vlasti date lokalne zajednice.

 

Kako program sadrži veoma detaljnu analitiku praćenja budžeta bilo po tzv. Linijskom ili Programskom modelu, nema potrebe za dodatnim analitikama ili ručno vođenim Excel tabelama.

Sistem obuhvata:

 • Elektronsko preuzimanje zahteva korisnika budžeta
 • Godišnje i mesečno planiranje (Linijski i Programski budžet)
 • Evidenciju zahteva, zaključaka i plaćanja
 • Obračun kamate
 • Bogat sistem izveštavanja, korisnički podesiv i u formi potrebnih budžetskih odluka i analiza
 • Servisni deo podešavanja i upravljanja sistemom
 • Sa ovim programskim paketom mogu se u potpunosti upravljati i pratiti izvršenja budžeta i vanbudžetskih fondova

Na veoma jednostavan način definišu se godišnji, kvartalni i mesečni budžetski planovi. Planiranje se vrši po pozicijama budžeta, pozicijama finansijskog plana i programima.Takođe, se prati i evidentira realizacija u odnosu na plan, zatim praćenje i evidencija zahteva i zaključaka izvršnog odbora. Podržani su i zahtevi indirektnih korisnika koji stižu u formi Excel dokumenta, a kao takvi se integrišu u programski paket. Putem izmena budžetskog plana, jednostavno se stiže do planiranja i izvršenja rebalansa.

Praćenje Budžeta

Praćenje se vrši pored elemenata tzv. Programskog budžeta i po elementima tzv. Linijskog budžeta, kao što su:

 • Program
 • Programska Aktivnost
 • Projekat
 • Ekonomska klasifikacija
 • organizaciona klasifikacija
 • funkcionalna klasifikacija
 • po vrstama rashoda
 • po posebnim oznakama
 • indirektnim korisnicima

Programski paket je modularan, tako da se jednostavno integriše u ostale knjigovodstvene module i kao takav nudi celokupno rešenje za upravljanje budžetom jedne lokalne zajednice. U osnovi programa je SQL baza podataka koja aplikaciji daje izuzetnu stabilnost i efikasnost. Samo korišćenje programa je vrlo jednostavno uz browser, koji je razvila naša kompanija, a koji sadrži moćne funkcije za filtriranje, pretraživanje i analizu prikupljenih podataka.

 

IIS PROIZVODNJA

Pouzdano ERP rešenje za vođenje poslovanja, srednjih i velikih proizvodnih preduzeća.
Respektabilne kompanije u domaćem i stranom vlasništvu odlučile su se za ovaj softverski paket jer su sigurne u njegovu pouzdanost, lakoću rukovanja i preciznost.

IIS ERP sistem koji se primenjuje u zahtevnim proizvodnim preduzećima u domaćem i stranom vlasništvu na tržištima jugoistočne Evrope. Oprobano i dokazano rešenje.

Modul proizvodnja vam donosi oprobani know-how i iskustvo u radu i potrebama proizvodnih preduzeća iz različitih delatnosti i obima željenih evidencija gde svaka uključuje strukturnu sastavnicu, normativ, radni nalog, operacionu listu, radnu listu kao i ceo tehnološki postupak u procesu proizvodnje sa uključenom kontrolom kvaliteta od nabavke do isporuke krajnjem kupcu.

IIS ERP se podešava i usklađuje prema Vašoj organizacionoj šemi i evidencionim kapacitetima u svim fazama proizvodnog ciklusi, što znači da se pojedinačni podsistemi mogu dodavati ili isključivati uz dodatno podešavanje Vašim organizacionim specifičnostima i zahtevima.

“Modul IIS Proizvodnja je veoma dobro prihvaćen u metalskoj industriji gde se, između ostalog, odlikuje automatizacijom svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar-kodova, evidencijom tehničke dokumentacije, strukturnim sastavnicama i operacionim listama, planiranjem raspoloživih resursa, materijala i proizvoda (MRP), pogonskom, laboratorijskom i završnom kontrolom kvaliteta i praćenjem sertifikata i sledljivosti (LOT tracing).

I u drugim granama industrije, takođe donosi niz rešenja bez kojih se ne može uspešno i efikasno upravljati proizvodnjom.”, PC Press, 2020

Proizvodni modul se sastoji iz četiri podmodula:

 1. Planiranje proizvodnje za različite periode na nivou: godine i radnog naloga
 2. Evidentiranje svih procesa vašeg poslovanja i proizvodnje. Posedujemo i opciju evidentiranja svih procesa u realnom vremenu.
 3. Obračun cene koštanja gotovog proizvoda i poluproizvoda
 4. Integrisano Pogonsko i Finansijsko knjigovodstvo

 

Pored uobičajenih modula potrebnih svakom knjigovodstvenom programu, ističemo modul: Pogonsko knjigovodstvo (u daljem: POGK – Klasa 9) je poseban modul i sastavni deo našeg ERP sistema.

Posebno smo se specijalizovali za proizvodnju u sledećim sektorima: Metalskoj industriji, Prehrambena Industrija, Idustrija Pakovanja i ambalaze, Poljoprivreda, Proizvodnja izolacionog materijala, Proizvodnji đubriva, Proizvodnja brašna i Proizvodnja stočne hrane

Pojedine specifičnosti vezane za proizvodnju:

 1. Metalska industrija:
 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Evidencija Tehničke dokumentacije,
 • Strukturne sastavnice i operacione liste,
 • Planiranje raspoloživih resursa, materijala i proizvoda (MRP)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Praćenje sertifikata materijala / sledivost / LOT
 1. Prehrambena industrija
 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Podrska HACCP standardu
 • Strukturne sastavnice i operacione liste
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Sledivost / LOT od dobavljača do isporuke gotovog proizvoda
 • Podrška za pripremu štampe
 1. Industrija pakovanja i ambalaže
 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Evidencija Tehničke dokumentacije
 • Strukturne sastavnice i operacione liste
 • Planiranje raspolozivih resursa materijal i proizvoda (MRP)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Praćenje sertifikata materijala / sledivost / LOT
 1. Poljoprivreda (Ratarstvo / Kooperacija / Otkup)
 • Evidencija parcela
 • Višegodišnje Planiranje useva po parcelama
 • Evidencija učinaka i radnih sati po nosiocima i subnosiocima
 • Praćenje kooperanata po više od 40 parametara
 • Automatizovana evidencija i obračun nedovršene proizvodnje – ozimi i jari usevi
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Obračun cene koštanja
 1. Proizvodnja izolacionog materijala
 • Automatizovano trebovanje na osnovu predefinisanih sastavnica
 • Proizvodnja za poznatog kupca
 • Praćenje stanja Narudžbenice od porudžbenice do isporuke
 • Praćenje sledivosti materijala
 1. Proizvodnja mineralnih đubriva
 • Automatizovano trebovanje na osnovu predefinisanih sastavnica
 • Proizvodnja za poznatog kupca
 • Praćenje stanja Narudžbenice od porudžbenice do isporuke
 • Praćenje sledivosti materijala
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 1. Proizvodnja brašna
 • Modul otkupa sa uključenim tzv. Ušurom
 • Praćenje stvarnog stanja u silosima po ćelijama
 • Praćenje PDV evidencije za poljoprivrednike
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 1. Proizvodnja stočne hrane
 • Evidencija receptura
 • Proizvodnja koncentrata prema recepturama
 • Kuplovana proizvodnja (nusproizvodi)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta

 

Implementirana su rešenja za komunikaciju sa:

 •  raznim uređajima (vage, štampači barkod nalepnica, PDA)
 •  sistemima (Bizerba, JobDispo)

Postoji mogućnost za integrisanjem komunikacije sa eventualnim drugim sistema – po zahtevu i dogovoru klijentom

IIS MODUL proizvodnja đubriva

Poseban modul praćenja, evidencije i izveštavanja, usklađen sa specifičnostima proizvodnje Mineralnih đubriva kao što su:

 • Automatizovano trebovanje na osnovu predefinisanih sastavnica
 • Proizvodnja za poznatog kupca
 • Praćenje stanja Narudžbenice od porudžbenice do isporuke
 • Praćenje sledivosti materijala
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta

IIS AGRO+ ERP i modul Kooperacija

Pouzdano i dokazano ERP rešenje koje pokriva sve aspekte rada u poljoprivrednoj industriji.

Kooperacija u poljoprivredi

Modul u kojem se vrši izrada dokumentacije vezane za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda kako od fizičkih tako i od pravnih lica.
Ceo proces evidencije i obračuna je usklađen sa najnovijim zakonskim propisima, kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata.

Modul kooperacije između ostalog obuhvata:

 • Ugovor sa definisanim paritetima i valutnom klauzulom. Evidencija ugovora sa kooperantima po kulturama i štampanje ugovora.
 • Avansno plaćanje uz mogućnost obračunavanja kamate i kaparisanje dogovorenih poljoprivrednih kultura
 • Fakturisanje izdatog repromaterijala kooperantu kroz veleprodajne i maloprodajne kanale
 • Vaga za prijem i otpremu poljoprivrednih proizvoda i svođenja na SRBS (bivši JUS) standard
 • Obračun kooperacije sa automatskim generisanjem dokumenata nastalih na osnovu prethodnih zaduženja
 • Otkup poljoprivrednih kultura
 • Konačan obračun otkupne cene uz mogućnost naknadne korekcije otkupne cene
 • Nalog za RUC (automatski obračun razlike u ceni, valutno i paritetno)
 • PDV priznanica
 • Nalog za izmirenje (mogućnost izmirenja duga ili dela duga bez obračuna)
 • Prenos vlasništva
 • Ugovorena kompenzacija
 • Skladištenje (mogućnost obračuna usluge skladištenja)
 • Sušenje (mogućnost obračuna usluge sušenja)
 • Robnu razmenu tzv. ušur
 • Kartica kooperanta
 • Stanje kulture po lokacijama i ćelijama
 • Rekapitulacije prijemne i izlazne vage sa ponderima
 • Vanbilasnu evidenciju poljoprivrednih proizvoda koja se nalaze na uslužnom čuvanju i sušenju
 • Izveštaje kojima se obezbeđuje kompletan uvid u stanje međusobnih obaveza kao i obavljenih poslova između Vas i poljoprivrednog proizvođača.

Modul kooperacija omogućava istovremeno praćenje kooperativnih poslova i otkupa za više kultura (žito, soja, kukuruz, kao i godina roda), uz dodatne funkcionalnosti za mlinarske kompanije uključujući tzv. ušur.

Sam obračun obuhvata:

 • Uvid u stanje primljenih poljoprivrednih dobara (VAGA)
 • Uvid u obaveze poljoprivrednika na osnovu ugovora o kooperaciji, pariteta i devizne klauzule (ako je osnov obračuna kooperacija)

 

Program automatski daje razliku između isporučenog proizvoda i preuzetih obaveza (izdati repromaterijal, dati avans ili kapara). Data razlika je predmet obračuna a koja dalje može biti: otkupljena, predmet dalje kompenzacije, predata na uslužno čuvanje, predata na uslužno sušenje, preneto na vlasništvo drugom kooperantu u delu ili celosti ili predmet robne razmene tzv. ušur.

Pored automatskog generisanja svih zakonom definisanih dokumenata program generiše i kompenzaciona dokumenta (nastaju zbog ugovorenih ili dogovorenih pariteta) kao i nalog za RUC i PDV priznanicu, što naše rešenje razlikuje od konkurentskih.

Na ovaj način Vi u svakom trenutku, imate uvid u stanje međusobnih obaveza (kako finansijski tako i količinski) kao i obavljenih poslova između vas i poljoprivrednog proizvođača, uključujući i obavezu isplate 8% prema poljoprivrednom gazdinstvu (obračunato – isplaćeno) kao i planiranje i ugovaranje starih (koji nisu zatvoreni) i novih kompenzacionih i kooperacionih poslova.

IIS AGRO+ ERP poseduje namenski napravljene module za sledeće zadatke:

 1. Prehrambena industrija
 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Podrska HACCP standardu
 • Strukturne sastavnice i operacione liste
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Sledivost / LOT od dobavljača do isporuke gotovog proizvoda
 • Podrška za pripremu štampe
 1. Mesna industrija
 • Lotiranje i sledljivost
 • Komunikacija sa mernim uređajima
 • Lokacijsko praćenje magacina
 • Praćenje ambalaže
 • Praćenje proizvodnje kroz procese
 • Normiranje proizvodnje
 1. Industrija pakovanja i ambalaže
 • Automatizacija svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar kodova
 • Evidencija Tehničke dokumentacije
 • Strukturne sastavnice i operacione liste
 • Planiranje raspolozivih resursa materijal i proizvoda (MRP)
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 • Praćenje sertifikata materijala / sledivost / LOT
 1. Poljoprivreda (Ratarstvo / Kooperacija / Otkup)
 • Evidencija parcela
 • Višegodišnje Planiranje useva po parcelama
 • Evidencija učinaka i radnih sati po nosiocima i subnosiocima
 • Praćenje kooperanata po više od 40 parametara
 • Automatizovana evidencija i obračun nedovršene proizvodnje – ozimi i jari usevi
 • Pogonsko knjigovodstvo
 • Obračun cene koštanja
 1. Proizvodnja brašna
 • Modul otkupa sa uključenim tzv. Ušurom
 • Praćenje stvarnog stanja u silosima po ćelijama
 • Praćenje PDV evidencije za poljoprivrednike
 • Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta
 1. Proizvodnja stočne hrane
 • Evidencija receptura
 • Proizvodnja koncentrata prema recepturama
 • Kuplovana proizvodnja (nusproizvodi)

Pogonske, laboratorijske i završne kontrole kvaliteta

Reference:

IIS AGRO ERP paket koriste sledeće kompanije na teritoriji Republike Srbije:

 • Agronom, Pivnice-Despotovo
 • Tabex, Sremska Mitrovica
 • Biovita, Vajska
 • BMM, Kać
 • Krivaja doo, Krivaja
 • Agronatali / Silagro, Budisava
 • Translog, Novi Sad

WebBI alat za izveštavanje

Web BI je mobile first aplikacija za izveštavanje  (Business Intelligence) sa mogućnošću povezivanja na različite izvore podataka, za njihovu brzu, sigurnu i tačnu vizualizaciju, prema predefinisanim zahtevima korisnika.

Predviđen je za grafičko predstavljanje ključnih parametara poslovanja na ekranu vašeg mobilnog telefona.

U sebi zadrži set najpotrebnijih i najčešće traženih podataka i grafičkih izveštaja namenjenih vlasnicima kompanija, finansijskom direktoru i top menadžmentu.

Omogućava mobilnost, brzinu reagovanja i upoređivanje aktuelnih podataka sa uporedivim podacima za raniji vremenski period kako bi se lakše uočile potencijalne potrebe, prekidi u radu, nelogičnosti u poslovanju sa komitentima, brže i bolje upravljalo poslovanjem kompanije i poslovnim procesima.

IIS Web BI možete koristiti kao modul IIS ERP sistema ili kao samostalnu aplikaciju za izveštavanje iz vašeg postojećeg ERP sistema.

Osnovne karakteristike IIS WebBI modula su:

 • brzina implementacije (30-120 dana)
 • modularnost
 • aktuelnost podataka (podaci se osvežavaju na svaka 2 sata)
 • brzina rada (Izveštaji se generišu trenutno na osnovu aktuelnih podataka)
 • grafički i numerički prikaz preprogramiranih izveštaja
 • mogućnost kreiranja novih izveštaja po želji korisnika

Oblasti poslovanja i izveštavanja:

 • Maloprodaja
 • Veleprodaja
 • Proizvodnja
 • Likvidatura (finansije)
 • Stanje na tekućim računima

Vrsta i broj oblasti poslovanja se definišu u dogovoru sa klijentom i njegovim željama i poslovnim procesima.

Vrsta, format, podataka i grafikona se mogu menjati i dodavati prema potrebama i zahtevima klijenta.

„Posebno je interesantan modul Web BI, mobilna aplikacija za grafičko predstavljanje ključnih parametara poslovanja u realnom vremenu. Set izveštaja može da bude vezan za podatke iz maloprodaje, veleprodaje, proizvodnje i finansija. Tako rukovodioci u svakom trenutku, na svakom mestu na svetu, mogu da prate aktuelne parametre i da, u skladu s njihovom promenom donose poslovne odluke.“, PC Press 2020

IIS ERP HEMIJA

Specijalna verzija IIS ERPa prilagođena potrebama hemijske industrije.

Pokriva poslovanje benzinskih pumpi, poslovne procese pri proizvodnji, transportu i prodaji hemijskih proizvoda.

Za IIS ERP kao sistem koji se opredelio za pokrivanje svih vidova proizvodnje i koji pokriva poslovne procese od proizvodnje sočiva za oči do proizvodnje avionskih motora, karakterističan je naglasak na sledljivosti i kontroli kvaliteta.

Iz tih razloga u IIS ERP su posebno razvijeni sledeći moduli:

 • MRP
 • Lotovi
 • Praćenje sledljivosti
 • Praćenje i planiranje proizvodnje
 • Kontrola kvaliteta u svim elementima procesa

IIS ERP Chemical industry pokriva i poslovne procese karakteristične za

 • Proizvodnju ambalaže za prehrambenu industiju
 • Proizvodnju mineralnih đubriva
 • Poslovanje benzinskih pumpi
 • Proizvodnju hemikalija

kao što su:

 • Automatsko generisanje ADR transportnog dokumenta za transport opasnih materija
 • Izveštaj o kupljenim hemikalijama
 • Izveštaj o odredištu opasnih materija
 • Planiranje i praćenje proizvodnih procesa
 • Nabavka sirovina
 • Proizvodnja hemikalija
 • Praćenje utroška sirovina i formiranje cena gotovog proizvoda (Kalkulacija)
 • Praćenje povrata ambalaže

Automatsko generisanje zahteva za nabavku sirovina na osnovu planiranog plana proizvodnje, normativa i narudžbenica kupaca

Zakaži_ME!

Aplikacija za Time management za različite poslovne modele i velikim izborom opcija za  biznis korisnike, i njihove klijente. Mogućnost upotrebe u raznim industrijama i biznis modelima, počev od frizerskih salona do medicinskih ustanova.

Zakaži_ME! aplikacija pomoću koje svako preduzeće ili preduzetnik koji se bavi uslužnim delatnostima (otkup i predaja žitarica, auto-perionice, autolektričari, frizerski saloni, beauty saloni, pravljenje kolača, zakazivanje proslava u restoranima (svadbe, krštenja, maturske večeri), iznajmljivanje opreme, popravke bicikala, časovi pmatematike, plesa, gipsarski i parketarski radovi itd.)  mogu da kreiraju svoj nalog i omoguće klijentima da putem mobilnog telefona sebi zakažu termin koji im najviše odgovara.

Posetiocima Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu verovatno je najinteresantnija opcija zakazivanja obavljanja poljoprivrednih radova (iznajmljivanje traktora, kombajna i vozača za vreme sezonskih radova – setva, prskanje, žetva), kao i preduzećima u mlinarskoj industriji, koja pomoću ove aplikacije mogu da omoguće svojim kooperantima da zakažu termin za primopredaju poljoprivrednih proizvoda.

Kontakt informacije:
Bulevar vojvode Stepe 30, Novi Sad, Vojvodina 21137, Srbija
LOKACIJA