Direktna-Banka

Direktna Banka a.d. Kragujevac je moderna, domaća i univerzalna banka, čija je strategija poslovanja usmerena ka poslovima sa stanovništvom i privredom, kao i ka poljoprivrednim gazdinstvima.

Danas poslovna mreža Banke pokriva čitavu Srbiju, i čini je 47 ekspozitura.

Direktna komunikacija, efikasan i transparentan pristup rešavanju finansijskih pitanja, osnovne su vrednosti njenog poslovanja na kojima razvija uspešnu i dugoročnu saradnju sa svojim klijentima uvek poštujući slogan: „Direktna Banka. Za Vas“.

Agro krediti za osnovna sredstva su namenjeni za kupovinu višegodišnjih zasada, poljoprivrednog zemljišta, osnovnog stada, nove opreme i mehanizacije, kao i kupovinu, izgradnju ili adaptaciju poljoprivrednih objekata.

Ovi krediti predstavljaju pravo rešenje za sva registrovana poljoprivredna gazdinstva kojima treba sveobuhvatna podrška i siguran partner.

Našu ponudu dodatno odlikuje jednostavna procedura podnošenja zahteva, kao i odobrenje od samo nekoliko dana po dostavljanju potrebne dokumentacije.

 

Agro krediti za obrtna sredstva Direktne Banke sa fiksnom kamatnom stopom name­njeni su za finansiranje obrtnih sredstava i ulaganja u sve poslovne aktivnosti poljopri­vrednih gazdinstava, poput ratarstva, sto­čarstva, voćarstva i povrtarstva.

Sredstva se mogu iskoristiti za nabavku robe, sirovina, materijala, gotovih proizvoda i uslu­ga koje poljoprivrednici koriste u proizvodnji.

Zajedno pravimo prave korake u uspeš­noj poljoprivrednoj proizvodnji.

Za još mnogo dobrih godina.

 

Namenski tekući račun za poljoprivrednike Direktne Banke namenjen je za registrovana poljoprivredna gazdinstva, od setve do žetve.

Tekući račun se otvara za namenu priliva sredstava po osnovu kredita ili subvencija za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje, kao i za druga plaćanja i primanja.

Mesečni trošak računa je 100 dinara ukoliko postoji registrovana transakcija u obračunskom periodu.

Kontakt informacije:
Bulevar kraljice Marije 54B, ulaz 54N, Kragujevac, Kragujevac, Centralna Srbija 34108, Srbija
LOKACIJA