KONZUL

Mi smo KONZUL d.o.o, preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu osnovano 1997. godine privatnim kapitalom.

Naša osnovna delatnost je trgovina žitaricama, uljaricama, veštačkim đubrivima, komponentama za stočnu hranu i gotovom stočnom hranom.

Od 01.01.2007. godine KONZUL d.o.o. postaje deo grupe AMEROPA A.G. iz Švajcarske, jedne od vodećih svetskih kompanija u trgovini žitaricama i veštačkim đubrivima.

Delatnost preduzeća KONZUL d.o.o. odvija se u skladu sa međunarodno priznatim standardima, što potvrđuju sertifikati:

ISO 9001:2008 – Sistem menadžmenta kvalitetom,

HACCP – Sistem bezbednosti proizvoda,

OHSAS 18001:2007 – Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Kontakt informacije:
Stevana Musića 1, Novi Sad, Vojvodina 21101, Srbija
LOKACIJA