Istorijat postojanja Poljoprivredne stručne službe u Leskovcu i sadašnje aktivnosti službe Istorijat postojanja Okružne poljoprivredne stanice u Leskovačkom kraju datira još od 1900. godine, formiranjem okružne ekonomije.

Zvanično postojanje je od 1953. godine kada je formirana Stanica za unapredjenje poljoprivrede, koja je bila nosilac stručnih i naučnih poslova i saznanja. U sklopu Zadružnog saveza bila je do 1958 godine. Rešenjem Osnovnog saveza zemljoradničkih zadruga u Leskovcu ponovo je formirana Stanica za unapredjenje poljoprivrede. Praktično je svoj treći život i rad počela 01.01.1959. godine.

Stanica je odolevala svim promenama koje su usledile do 1976. godine kada postaje Osnovna organizacija udruženog rada u sastavu radne organizacije Centra za istraživanje i razvoj poljoprivrede u Beogradu. Od tog dana Stanica je poslovala kao Regionalna poljoprivredna stanica – Leskovac. Na inicijativu Centra 31.12.1977. godine, Regionalna stanica se konstituiše kao RO Zavod za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu. Medjutim, društvena opredeljenja, a i praksa, nameću zadatak da se služba Zavoda, neposredno veže i za udruženi rad. Posle par reorganizacija, formirana je jaka jedinstvena organizacija – SOUR AIK „Leskovac”, tako da je Zavod 28.09.1982. godine integrisan u SOUR AIK „Leskovac” kao radna organizacija sa potpunom odgovornošću. Prema odredbama Zakona o preduzećima Zavod je konstituisan kao društveno preduzeće DD AIK „Leskovac”sa svojim malim deoničarskim učešćem.

To su bile statusne promene od Stanice za unapredjenje poljoprivrede do Zavoda za poljoprivredu, a 1988. godine Zavod za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu je registrovan kao jedinica naučno-istraživačkog rada po odredbama Zakona o naučno-istraživačkim organizacijama koje je izdalo Ministarstvo za nauku i tehnologiju. Od 06.02.2009.godine DP Zavoda za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu postaje Poljoprivredna stručna služba Leskovac, DOO.

Poljoprivredna stručna služba  Leskovac pokriva područje Jablaničkog okruga sa svojih  šest opština – Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bojnik, Medvedja i Crna Trava.Od ukupne površine  koju zahvata područje okruga 223.455 ha, u privatnom posedu je 211.954 ha (94,9 %), a 11.601 ha  (5,1%) u društvenom sektoru. Područje obuhvata 332 naseljena mesta, sa ukupno 71.844 domaćinstava, od čega je 40.579 poljoprivrednih gazdinstava. Najbrojnija su gazdinstva do 4 ha (69,4 %), koja poseduju 38,9 % ukupnog zemljišnog fonda. Preko 4 ha je 30,6 % gazdinstava koja poseduju 61,1 % zemljišta.

Rad službe podeljen je po odsecima i to: služba za ratarstvo i povrtarstvo,služba za stočarstvo,služba za voćarstvo i vinogradarstvo,služba za zaštitu bilja,agrohemijska laboratorija, semenska laboratorija, fitopatološka laboratorija

Kontakt informacije:
Jug Bogdanova 8a, Leskovac, Leskovac, Centralna Srbija 16000, Srbija
LOKACIJA