Osnovana je 05.11.2009. god. Osnivač je Vlada Republike Srbije.

Osnovni zadatak poljoprivredne stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.

Poljiprivredna stručna služba Prokuplje radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednim stručnim službama Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima i zakonom o ruralnom razvoju. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja.   Područje rada Poljoprivredne stručne službe u Prokuplju su područja opština Prokuplje,Žitorađe,Blaca i Kuršumlije koje pokrivaju obradivu površinu od 231 693ha, imaju 267 naseljenih mesta u kojima živi oko 102.075 stanovnika i 33.937 poljoprivrednih gazdinstava, 122 490 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 54 569 ha oranica, 11.517 ha voćnjaka, 2 456 vinograda i 25.572 ha livada i pašnjaka.   Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje ima značajnih prednosti u odnosu na druga područja u Srbiji jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede.   Ravničarski Dobričkog kraja koji se prostire kroz veći deo Opštine Žitorađa pruža odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju i izvanredne uslove za plasteničku proizvodnju ranog povrća.   Na brdskom području razvijena je voćarska i stočarska proizvodnja. Ovo područje je poznato po velikim voćnim zasadima(Oblačinske višnje i šljive) i odličnim voćarima. Stočarstvo predstavlja stratešku granu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ima posebno mesto i svoju tradiciju.

Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 4 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, vozila i informacioni sistem. Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:

 • Služba za zaštitu bilja
 • Služba za ratarstvo i povrtarstvo
 • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
 • Služba za stočarstvo

 

Služba za zaštitu bilja

 • kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
 • praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
 • pružanje stručnih saveta
 • (bilteni, sredstva javnog informisanja)
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

 

Služba za ratarstvo

 • kontrola semenskog i sadnog materijala
 • provera pH vrednsoti zemljišta
 • postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
 • preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
 • analiza kvaliteta semena
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

 

Služba za voćarstvo

 • kontrola proizvodnje sadnog materijala
 • pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

 

Služba za stočarstvo

 • unapređenje genetskog materijala
 • primena stručnih mera
 • pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Kontakt informacije:
Vasilija Đurovića Žarkog 13, Prokuplje, Prokuplje, Centralna Srbija 18400, Srbija
LOKACIJA