DP Zavod za poljoprivredu „Valjevo“ Valjevo nastao je 1958. godine spajanjem Stanice za zaštitu bilja u Valjevu i Biroa za knjigovodstvo, projektovanje i analize poljoprivrednih organizacija i zemljoradničkih zadruga u Valjevu.

Od tog vremena, pa do danas, bilo je nekoliko organizacionih promena, ali se delatnost Zavoda nije menjala.

Od 27.03.2009. godine uredbom Vlade Republike Srbije posluje pod nazivom „Poljoprivredna stručna služba Valjevo“ d.o.o. – Valjevo.

Poslovi rada poljoprivredne službe su:

• Organizacija baze podataka i edukativne aktivnosti u vidu organizacije seminara i izdavanja stručnih publikacija i drugih oblika informisanja o tehnološkim inovacijama;
• Savetodavno – konsultantski poslovi poljoprivredne slube u cilju razrade modela proizvodnje zdrave hrane prvenstveno namenjene izvozu;
• Poslovi selekcije, reprodukcije i veštakog osemenjavanja u stočarstvu;
• Oplemenjivanje bilja i širenje novih sorti i hibrida gajenih biljaka;
• Poslovi izveštajno prognozne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina;
• Obavljanje poslova prenetih na poljoprivredne službe na osnovu Zakona (semenarstva, zaštita bilja, zemljišta, premije za mleko i drugi);
• Izvodjenje demonstracionih ogleda u različitim ekološkim uslovima;
• Organizovanje poljoprivrednih izložbi i smotri;
• Učešće u izradi i realizaciji dugoročnog i godišnjeg programa rada;
• Praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije;
• Izrada i dostavljanje izveštaja, informacija i podataka o izvršenju programa rada stručne poljoprivredne službe;

Rad savetodavne službe odvija se po specijalnostima savetodavaca i ona se sastoji od službi za:

• Služba za zootehniku
• Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
• Služba za ratarstvo
• Služba za zaštitu bilja  • Izrada biznis programa.

Kontakt informacije:
Birčaninova 128 A, Valjevo, Valjevo, Centralna Srbija 14000, Srbija
LOKACIJA