rkd-pivot

RKD od 1981. godine, proizvodi i razvija sve vrste sistema okretanja (središnji, bočni i hipodromi). Naši tehničari i rukovodioci u RKD proučavaju, projektuju, proizvode, planiraju i ugrađuju najprikladnije sisteme za navodnjavanje.


RKD since 1981, manufacture and develop all kind of pivots systems (center, lateral and hippodromes). Our technicians and managers at RKD study, design, manufacture, plan and install the most suitable irrigation systems.

Promo materijal
Kontakt informacije:
Pol. Ind. La Mora, Pº de la Acacia, 13, 47193 - La Cistérniga, Valladolid - SPAIN, Cistérniga, Castilla y León 47001, Španija

Raúl Monje Trujillano
rmonje@rkd.es
+34 699466242

 

César Gago Carnicero
+34 699466239
cgago@rkd.es

José Ramón Zornoza Martínez
+34 674248811
jzornoza@rkd.es

LOKACIJA