Bombas ideal proširuje svoje područje uticaja novom kancelarijom u Murciji

Otvaranjem ove nove kancelarije u Murciji, Bombas Ideal ima za cilj da svoje usluge proizvodnje, ugradnje i prodaje potopljenih pumpi odvede posebno na jug. Usluge kojima prethode inovacije, tehnološki razvoj i najviši standardi kvaliteta koje je Bombas Ideal savršeno integrisao u svoju DNK od svog osnivanja.

Nova delegacija u Murciji

Sa ovom novom strateškom lokacijom, Bombas ideal će moći da ponudi jugoistočnom području uslugu zasnovanu na neposrednosti rokova i najvišim zahtevima kvaliteta. Lokacija ove nove kancelarije nije slučajna. Odlučeno je da se u ovoj provinciji uspostavi skladište jer će se odgovoriti na snažnu potražnju kojoj je takođe potrebna brza usluga. Pored toga, bliski kontakt sa klijentom pomoći će nam da bolje utvrdimo njihove potrebe i pružimo najefikasnije rešenje.

Kontakt informacije:

Murcia delegation telephone: 968346852

Commercial mobile:  609 84 81 11

Mobile Mechanic: 660 779 724